Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:3318

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
19-11-2015
Zaaknummer
14/01970
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2261, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Nietigheid dagvaarding in h.b.? De akte van uitreiking van de dagvaarding in h.b. bevindt zich niet bij de op de voet van art. 434.1 Sv toegezonden stukken en uit een brief van het Hof blijkt dat die akte in het ongerede is geraakt . In cassatie moet het er daarom voor worden gehouden dat de appeldagvaarding niet op de bij de wet voorgeschreven wijze is betekend. De HR verklaart om doelmatigheidsredenen zelf de appeldagvaarding nietig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/1286
SR-Updates.nl 2015-0524
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

17 november 2015

Strafkamer

nr. S 14/01970

ABG/CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 17 december 2013, nummer 21/006706-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. S.F.W. van 't Hullenaar, advocaat te Arnhem, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot nietigverklaring van de dagvaarding in hoger beroep.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte de dagvaarding van de verdachte om te verschijnen op de terechtzitting in hoger beroep niet nietig heeft verklaard.

2.2.

De bestreden uitspraak is bij verstek gewezen.

2.3.

Bij de stukken van het geding bevindt zich een brief van het Hof van 24 juli 2014, inhoudende - zakelijk weergegeven - dat de akte van uitreiking van voormelde dagvaarding in het ongerede is geraakt.

2.4.

Bij de aan de Hoge Raad op de voet van art. 434, eerste lid, Sv toegezonden stukken bevindt zich niet de akte van uitreiking van de dagvaarding in hoger beroep. Blijkens de hiervoor onder 2.3 vermelde brief is dit stuk in het ongerede geraakt. Dat brengt mee dat het in cassatie ervoor moet worden gehouden dat de appeldagvaarding niet op de bij de wet voorgeschreven wijze is betekend.

2.5.

Het middel is dus terecht voorgesteld. De Hoge Raad zal de appeldagvaarding om doelmatigheidsredenen nietig verklaren.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

verklaart de dagvaarding in hoger beroep nietig.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 november 2015.