Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:3272

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
11-11-2015
Zaaknummer
15/03366
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening: ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/1265
SR-Updates.nl 2015-0501
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 november 2015

Strafkamer

nr. S 15/03366 H

EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Politierechter in de Rechtbank Den Haag van 20 januari 2014, nummer 96/199247-13, ingediend door mr. A.F. Mandos, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[aanvrager] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973.

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Politierechter heeft de aanvrager ter zake van overtreding van art. 8, tweede lid onder a, WVW 1994 veroordeeld tot een geldboete van € 1.000,-, subsidiair 20 dagen hechtenis, met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 7 maanden.

2 De aanvraag tot herziening

De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Hoge Raad heeft voorts kennisgenomen van alle nadien, tot aan de datum van dit arrest binnengekomen correspondentie met betrekking tot deze aanvraag.

3 Beoordeling van de aanvraag

3.1.

Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

3.2.

Aan de aanvraag ligt ten grondslag dat uit de bijgevoegde (kopie van de) keuringsverklaring volgt dat het ademanalyseapparaat dat is gebruikt voor het ademonderzoek bij de aanvrager, niet was voorzien van een keuringsverklaring die nog geldig was.

3.3.

Van het aangevoerde kan niet worden gezegd dat de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken, daarmee niet bekend was. Immers bevindt de bedoelde verklaring zich in het strafdossier en was de inhoud daarvan aan de Politierechter bekend.

3.4.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat de aanvraag kennelijk ongegrond is, zodat als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvraag tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 november 2015.

Mr. Balkema en mr. Ilsink zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.