Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:3246

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
10-11-2015
Zaaknummer
15/00463, 15/00464
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2026, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. Persoonsverwisseling. Aanvragen gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/1264
SR-Updates.nl 2015-0513
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 november 2015

Strafkamer

nrs. S 15/00463 H en S 15/00464 H

EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op aanvragen tot herziening van in kracht van gewijsde gegane vonnissen van de Politierechter in de Rechtbank Amsterdam van 31 maart 2011, nummer 13/017723-11 en de Politierechter in de Rechtbank Amsterdam van 7 juli 2011, nummers 13/664053-11, 13/850342-11 en 13/850452-11, ingediend door mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, namens:

[aanvraagster] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992.

1 De uitspraken waarvan herziening is gevraagd

De Politierechter heeft de aanvraagster in de zaak met parketnummer 13/017723-11 ter zake van "verduistering" veroordeeld tot een taakstraf van dertig uren, subsidiair vijftien dagen hechtenis, en in de zaak met parketnummers 13/664053-11, 13/850342-11 en 13/850452-11 ter zake van "diefstal door twee of meer verenigde personen", "diefstal" en "diefstal" veroordeeld tot een taakstraf van veertig uren, subsidiair twintig dagen hechtenis.

2 De aanvragen tot herziening

2.1.

De aanvragen tot herziening zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

2.2.

De aanvragen berusten op de stelling dat sprake is van een gegeven als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv. In de aanvragen wordt daartoe aangevoerd dat sprake is van een persoonsverwisseling.

3 De conclusie van de Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvragen gegrond zal verklaren, voor zover nodig de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van de in de aanvragen vermelde uitspraken zal bevelen en de zaken zal verwijzen naar een gerechtshof, opdat de zaken zullen worden berecht en afgedaan op de wijze als in art. 472, tweede lid, Sv is voorzien.

4 Beoordeling van de aanvragen

4.1.

Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

4.2.

Hetgeen door de Advocaat-Generaal in zijn conclusie is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de aanvragen berusten, te weten dat in de zaken die hebben geleid tot de uitspraken waarvan herziening is gevraagd, sprake is geweest van een persoonsverwisseling.

4.3.

Een en ander levert het ernstig vermoeden op dat de Politierechters, waren deze hiermee bekend geweest, de aanvraagster van het haar tenlastegelegde zouden hebben vrijgesproken.

5 Slotsom

Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat hier sprake is van een gegeven als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv, zodat de aanvragen gegrond zijn en als volgt moet worden beslist.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart de aanvragen tot herziening gegrond;

beveelt voor zover nodig de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van voormelde vonnissen van de Politierechter;

verwijst de zaken naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaken op de voet van art. 472, tweede lid, Sv opnieuw zullen worden berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 november 2015.

Mr. Balkema en mr. Ilsink zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.