Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:2623

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-09-2015
Datum publicatie
15-09-2015
Zaaknummer
13/05128
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1832, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2013:3627, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

OM-cassatie. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2014:3306, 3307 en 3308, rov. 2.4 (een onrechtmatige ontruiming is niet aan te merken als een onherstelbaar vormverzuim i.d.z.v. art. 359a Sv dat tot NO-verklaring van het OM moet leiden) is het middel terecht voorgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/1009
SR-Updates.nl 2015-0366
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 september 2015

Strafkamer

nr. S 13/05128

MD/LN

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 24 september 2013, nummer 22/004892-12, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de Advocaat-Generaal bij het Hof. Deze heeft bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De raadsman van de verdachte, mr. E. Tamas, advocaat te 's-Gravenhage, heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt onder meer over het oordeel van het Hof dat een onrechtmatige ontruiming is aan te merken als een onherstelbaar vormverzuim in de zin van art. 359a Sv dat tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie moet leiden.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in HR 18 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3306, 3307 en 3308, rov. 2.4, zoals weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 8, is het middel in zoverre terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het middel voor het overige geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 september 2015.