Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:2581

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-09-2015
Datum publicatie
16-09-2015
Zaaknummer
14/03909
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1765, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verweer strekkende tot n-o verklaring OM. Pleitnota in het ongerede geraakt. De HR gaat er veronderstellenderwijs van uit dat de raadsman ttz. van de Ktr het in het middel bedoelde verweer heeft gevoerd. Een beslissing op het verweer komt in de bestreden uitspraak niet voor. HR vernietigt de uitspraak van de Ktr.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/1012
SR-Updates.nl 2015-0371
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 september 2015

Strafkamer

nr. S 14/03909

CB/AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, van 24 juli 2014, nummer 13/112769-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. K.Y. Ramdhan, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank Amsterdam teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt dat de Kantonrechter heeft verzuimd te beslissen op het blijkens de pleitnota gevoerde verweer dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging.

2.2.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van de Kantonrechter van 24 juli 2014 heeft de raadsman van de verdachte het woord tot verdediging gevoerd. Dit proces-verbaal houdt voorts in:

"De raadsman legt zijn pleitnota alsmede medische stukken inzake [verdachte] over aan de kantonrechter. De medische stukken zijn gehecht aan dit proces-verbaal, maar de pleitnota is tijdens digitalisering van het dossier in het ongerede geraakt."

2.3.

Op grond van voormeld proces-verbaal van de terechtzitting moet worden aangenomen dat de raadsman van de verdachte aldaar het woord heeft gevoerd overeenkomstig de inhoud van een door hem overgelegde pleitnota, dat die pleitnota nadien in het ongerede is geraakt en niet meer ter beschikking zal komen. Gelet daarop gaat de Hoge Raad veronderstellenderwijs ervan uit dat de raadsman ter terechtzitting van de Kantonrechter het in het middel bedoelde verweer heeft gevoerd.

2.4.

De Kantonrechter had omtrent dit verweer op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een met redenen omklede beslissing moeten geven. Aangezien zodanige beslissing in de bestreden uitspraak niet voorkomt, is het middel gegrond.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het tweede en het derde middel geen bespreking behoeven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, opdat de zaak op de bestaande dagvaarding opnieuw zal worden berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 september 2015.