Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:479

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-03-2014
Datum publicatie
05-03-2014
Zaaknummer
11/03281
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2461
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 429 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610 m.b.t. beperking van cassatieberoep tot de beslissingen over onderdelen van de tll. waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven. De bewezenverklaringen van de onderdelen van de tll. waartoe het cassatieberoep door de raadsman i.c. is beperkt, zijn niet als zodanige zelfstandige strafrechtelijke verwijten te beschouwen. De HR verstaat de akte intrekking cassatie aldus dat namens verdachte cassatieberoep is ingesteld tegen alle beslissingen t.z.v. het onder 4, 8, 9 en 10 tenlastegelegde, en dat in de akte slechts ten overvloede is opgenomen op welke gedeelten van de bestreden uitspraak de bezwaren i.h.b. betrekking hebben. Verdachte kan worden ontvangen in het ingestelde beroep tegen de beslissingen t.z.v. het tenlastegelegde onder 4, 8, 9, en 10.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2014/441
SR-Updates.nl 2014-0115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 maart 2014

Strafkamer

nr. S 11/03281

DAZ/ABO

 

Hoge Raad der Nederlanden

 

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 19 juli 2011, nummer 21/004462-08, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben mr. G.A. Jansen en mr. T. Dieben, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend wat betreft de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf wegens inbreuk op het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1.

Blijkens akten intrekking cassatie van 22 juli 2013 en 7 augustus 2013 is het beroep niet gericht tegen de vrijspraak van de feiten 2, 5, 6 en 7 en de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in het ingestelde hoger beroep met betrekking tot het onder 3 tenlastegelegde.

2.2.

De akte van intrekking cassatie van 7 augustus 2013 houdt voorts in dat mr. G.A. Jansen door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd:

"gedeeltelijk in te trekken het beroep in cassatie (...) betrekking hebbende op de feiten vier, acht, negen en tien ten aanzien van de vrijspraak van het tenlastegelegde (behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door "artikel 197a lid 1 strafrecht."

2.3.1.

Aan de verdachte is onder 4, 8, 9 en 10 tenlastegelegd dat:

"feit 4

hij op de hierna vermelde tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in elk geval in of omstreeks de periode van 19 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Rotterdam en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en/of in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie en/of in Noorwegen, in elk geval in een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen, en/of alleen, één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), (telkens) behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of (telkens) één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

- (telkens) een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval van één of meer pers(o)n(en) en/of

- (telkens) een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan een perso(o)n(en) die de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en), hebben opgehaald en/of vervoerd en/of getransporteerd en/of

- (telkens) instructies gegeven en/of laten geven aan perso(o)n(en) die betrokken waren bij het ophalen en/of vervoeren en/of transporteren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en) opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en/of (vervolgens) vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken, in ieder geval naar een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk waren, op of omstreeks 4 december 2006

a. [betrokkene 1], geboortedatum onbekend, geboren te [geboorteplaats] en/of

b. [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum]-1981 te [geboorteplaats] en/of

c. [betrokkene 3], geboortedatum onbekend, geboren te [geboorteplaats] en/of

d. [betrokkene 4], geboren op [geboortedatum]-1984 te [geboorteplaats]

(zaak 8)

feit 8

hij op de hierna vermelde tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007. in elk geval in of omstreeks de periode van 19 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Rotterdam en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en/of in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie en/of in Noorwegen, in elk gevat in een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, (telkens) tezamen en in vereniging mei anderen, en/of alleen, één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), (telkens) behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of (telkens) één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en) daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

- (telkens) een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval van één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan een perso(o)n(en) die de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en), hebben opgehaald en/of vervoerd en/of getransporteerd en/of

- (telkens) instructies gegeven en/of laten geven aan perso(o)n(en) die betrokken waren bij het ophalen en/of vervoeren en/of transporteren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en) opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en/of (vervolgens) vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken, in ieder geval naar een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk waren, in of omstreeks de periode van 06 januari 2007 tot en met 07 januari 2007

a. [betrokkene 5], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats] en/of

b. [betrokkene 6], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en/of

c. [betrokkene 7], geboren op [geboortedatum]-1984 te [geboorteplaats] en/of

d. [betrokkene 8], geboren op [geboortedatum]-1983 te [geboorteplaats]

(zaak 5)

feit 9

hij op de hierna vermelde tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in elk geval in of omstreeks de periode van 19 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Rotterdam en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en/of in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie en/of in Noorwegen, in elk geval in een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen, en/of alleen, één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), (telkens) behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of (telkens) één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en) daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

- (telkens) een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval van één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan een perso(o)n(en) die de hierna vermelde perso(o)n{en), in elk geval één of meer perso(o)n(en), hebben opgehaald en/of vervoerd en/of getransporteerd en/of

- (telkens) instructies gegeven en/of laten geven aan perso(o)n(en) die betrokken waren bij het ophalen en/of vervoeren en/of transporteren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en) opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en/of (vervolgens) vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken, in ieder geval naar een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk waren, op of omstreeks 9 januari 2007

a. [betrokkene 9], geboren op [geboortedatum]-1985 te [geboorteplaats] en/of

b. [betrokkene 10], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en/of

c. [betrokkene 11], geboren op [geboortedatum]-1989 te [geboorteplaats] en/of

d. [betrokkene 12], geboren op [geboortedatum]-1981 te [geboorteplaats]

(zaak 6)

feit 10

hij op de hierna vermelde tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in elk geval in of omstreeks de periode van 19 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Rotterdam en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en/of in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie en/of in Noorwegen, in elk geval in een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen, en/of alleen, één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), (telkens) behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of (telkens) één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

- (telkens) een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval van één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan een perso(o)n(en) die de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en), hebben opgehaald en/of vervoerd en/of getransporteerd en/of

- (telkens) instructies gegeven en/of laten geven aan perso(o)n(en) die betrokken waren bij het ophalen en/of vervoeren en/of transporteren van de hierna te vermelde perso(o)n(en), in geval één of meer perso(o)n(en) en/of

- (telkens) de hierna vermelde perso(o)n(en), in elk geval één of meer perso(o)n(en) opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en/of (vervolgens) vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken, in ieder geval naar een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk waren, op 17 januari 2007

a. [betrokkene 13], geboren op [geboortedatum]-1985 te [geboorteplaats] en/of

b. [betrokkene 14], geboren op [geboortedatum]-1989 te [geboorteplaats] en/of

c. [betrokkene 15], geboren op [geboortedatum]-1988 te [geboorteplaats] en/of

d. [betrokkene 16], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats] en/of

e. [betrokkene 17], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] alias [betrokkene 10], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en/of

f. [betrokkene 18], geboren op [geboortedatum]-1977 te [geboorteplaats] en/of

g. [betrokkene 19], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats] en/of

h. [betrokkene 20], geboren op [geboortedatum]-1977 te [geboorteplaats];

(zaak 7)"

2.3.2.

Daarvan is door het Hof bewezenverklaard dat:

"feit 4

hij op de hierna vermelde tijdstippen in de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Bergen op Zoom en in Duitsland en in Denemarken tezamen en in vereniging met anderen, hierna te noemen personen, telkens uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie.
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):
- een chauffeur en een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het vervoeren van de hierna te vermelde personen en
- een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan personen die de hierna vermelde personen hebben vervoerd en
- instructies gegeven en/of laten geven aan personen die betrokken waren bij het ophalen en/of vervoeren en/of transporteren van de hierna te vermelde personen, in geval één of meer personen en
- de hierna vermelde personen vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat die doorreis en dat verblijf wederrechtelijk waren, op of omstreeks 4 december 2006
a. [betrokkene 21], geboortedatum onbekend, geboren te [geboorteplaats] en
b. [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum]-1981 te [geboorteplaats] en
c. [betrokkene 3], geboortedatum onbekend, geboren te [geboorteplaats] en
d. [betrokkene 4], geboren op [geboortedatum] -1984 te [geboorteplaats]

feit 8:

hij op de hierna vermelde tijdstippen in de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in elk geval in of omstreeks de periode van 19 november 2006 tot en met 17 januari 2007, de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Rotterdam en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en/of in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie en/of in Noorwegen, in elk geval in een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen, en/of alleen, één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en), (telkens) behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of Noorwegen, in elk geval een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of (telkens) één of meer hierna te noemen perso(o)n(en), in elk geval (telkens) één of meer perso(o)n(en) daartoe de gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):
- een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het vervoeren van de hierna te vermelde personen en
- een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan personen die de hierna vermelde personen hebben vervoerd en
- instructies gegeven en/of laten geven aan personen die betrokken waren bij het vervoeren van de hierna te vermelde personen en

- de hierna vermelde personen vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat die doorreis en dat verblijf wederrechtelijk waren, in of omstreeks de periode van 06 januari 2007 tot en met 07 januari 2007

a. [betrokkene 5], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats]

b. [betrokkene 6], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en

c. [betrokkene 7], geboren op [geboortedatum]-1984 te [geboorteplaats] en

d. [betrokkene 8], geboren op [geboortedatum]-1983 te [geboorteplaats]

feit 9:

hij op de hierna vermelde tijdstippen in de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Bergen op Zoom en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie tezamen en in vereniging met anderen, hierna te noemen personen, telkens uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en Duitsland en Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie.
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):
- een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde personen en
- een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan personen die de hierna vermelde personen hebben vervoerd en
- instructies gegeven en/of laten geven aan personen die betrokken waren bij het vervoeren van de hierna te vermelde personen en

- de hierna vermelde personen opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en vervolgens vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat die doorreis en dat verblijf wederrechtelijk waren, op of omstreeks 9 januari 2007

a. [betrokkene 9], geboren op [geboortedatum]-1985 te [geboorteplaats] en

b. [betrokkene 10], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en

c. [betrokkene 11], geboren op [geboortedatum]-1989 te [geboorteplaats] en

d. [betrokkene 12], geboren op [geboortedatum]-1981 te [geboorteplaats]

feit 10:
hij op de hierna vermelde tijdstippen in de periode van 10 november 2006 tot en met 17 januari 2007, in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Bergen op Zoom en/of elders in Nederland en/of in Duitsland en in Denemarken en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie tezamen en in vereniging met anderen, hierna te noemen personen, telkens uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en Duitsland en Denemarken en/of een andere lidstaat van de Europese Unie.
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):
- een chauffeur en/of een auto geregeld, althans ter beschikking gesteld voor het ophalen en/of vervoeren van de hierna te vermelde personen en
- een hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan personen die de hierna vermelde personen hebben vervoerd en
- instructies gegeven en/of laten geven aan personen die betrokken waren bij het vervoeren van de hierna te vermelde personen en

- de hierna vermelde personen opgehaald en/of laten ophalen in Nederland en vervolgens vervoerd en/of laten vervoeren van Nederland naar Duitsland en/of Denemarken terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat die doorreis en dat verblijf wederrechtelijk waren, op 17 januari 2007

a. [betrokkene 13], geboren op [geboortedatum]-1985 te [geboorteplaats] en

b. [betrokkene 14], geboren op [geboortedatum]-1989 te [geboorteplaats] en

c. [betrokkene 15], geboren op [geboortedatum]-1988 te [geboorteplaats] en

d. [betrokkene 16], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats] en

e. [betrokkene 17], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] alias [betrokkene 10], geboren op [geboortedatum]-1990 te [geboorteplaats] en

f. [betrokkene 18], geboren op [geboortedatum]-1977 te [geboorteplaats] en

g. [betrokkene 19], geboren op [geboortedatum]-1978 te [geboorteplaats] en

h. [betrokkene 20], geboren op [geboortedatum]-1977 te [geboorteplaats]."

2.4.

Ingevolge art. 429 Sv kan het beroep in cassatie tegen een gedeelte van een in hoger beroep gewezen uitspraak worden ingesteld. Niet elke beperking van het cassatieberoep kan echter worden aanvaard. In geval van een samengestelde tenlastelegging als hiervoor onder 2.3.1 weergegeven kan het cassatieberoep worden beperkt tot de beslissingen over (cumulatieve, alternatieve en/of primaire) onderdelen van de tenlastelegging waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven (vgl. HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1610, rov. 2). De hiervoor onder 2.3.2 weergegeven bewezenverklaringen van de onderdelen van de tenlastelegging waartoe het cassatieberoep door de raadsman van de verdachte is beperkt, zijn niet als zodanige zelfstandige strafrechtelijke verwijten te beschouwen. De Hoge Raad verstaat voormelde akte aldus dat namens de verdachte cassatieberoep is ingesteld tegen alle beslissingen ter zake van het onder 4, 8, 9 en 10 tenlastegelegde, en dat in de akte slechts ten overvloede is opgenomen op welke gedeelten van de bestreden uitspraak de bezwaren in het bijzonder betrekking hebben. De verdachte kan worden ontvangen in het ingestelde beroep tegen de beslissingen ter zake van het tenlastegelegde onder 4, 8, 9 en 10.

3 Beoordeling van het eerste middel

3.1.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

3.2.

Het middel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van veertig maanden. In de omstandigheid dat de Hoge Raad als gevolg van de bij de inzending van de stukken opgetreden vertraging, welke meer dan twaalf maanden bedraagt, eerst thans uitspraak kan doen, vindt de Hoge Raad aanleiding de opgelegde straf als hierna te vermelden te verminderen.

4 Beoordeling van de overige middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5 Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak - voor zover aan zijn oordeel onderworpen - ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 34 maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 maart 2014.