Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:3529

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-12-2014
Datum publicatie
05-12-2014
Zaaknummer
14/05236
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Inwilliging verzoek om versnelde behandeling. Tevens datumbepaling voor verweer en eventuele mondelinge of schriftelijke toelichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2014/64.5 met annotatie van Redactie
V-N Vandaag 2014/2479
V-N Vandaag 2015/1011
NTFR 2015/211
NTFR 2014/2895 met annotatie van mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 december 2014

nr. 14/05236

Beschikking

gegeven op het verzoek van de Staatssecretaris van Financiën om versnelde behandeling van het door [X1] en [X2] ingestelde cassatieberoep, nr. 14/05236, betreffende het proces-verbaal van het verhandelde ter zitting van het Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden van 9 september 2014, nrs. 13/00748 tot en met 13/00760.

1 Beoordeling van het verzoek

Kennisneming van het verzoekschrift, het beroepschrift in cassatie en de overige overgelegde stukken heeft de Hoge Raad tot de conclusie gebracht dat de zaak in aanmerking komt voor een versnelde behandeling als bedoeld in artikel 8:52 Awb.

2 Beslissing

De Hoge Raad willigt het verzoek in en stelt de uiterste datum voor het indienen van een verweerschrift als bedoeld in artikel 29b, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) vast op woensdag 14 januari 2015.

Voor het geval partijen deze kwestie willen doen bepleiten door een advocaat, stelt de Hoge Raad de datum voor de mondelinge toelichting als bedoeld in artikel 29c, lid 1, AWR vast op woensdag 4 februari 2015. Overeenkomstig het tweede lid van voornoemd artikel kan de advocaat in plaats van de kwestie mondeling bij pleidooi toe te lichten een schriftelijke toelichting overleggen of toezenden. De uiterste datum waarop dit kan plaatsvinden is eveneens woensdag 4 februari 2015.

Deze beschikking is op 5 december 2014 gegeven door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap, M.A. Fierstra, Th. Groeneveld en J. Wortel, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren.