Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:3107

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-11-2014
Datum publicatie
06-11-2014
Zaaknummer
13/00637
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1941, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Beklag. Klager (verzekeringsmaatschappij) wordt o.g.v. art. 552d.2 Sv niet-ontvankelijk verklaard in het beroep. HR herhaalt overigens ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654, rov. 2.13.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2014/1265
SR-Updates.nl 2014-0444
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 november 2014

Strafkamer

nr. 13/00637 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 13 december 2012, nummer RK 12/6449, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986.

1 De bestreden beschikking

De Rechtbank heeft het klaagschrift van [klager] gegrond verklaard.

2 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door [A]. Namens deze heeft mr. R.A. Korver, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de betrokkene in het ingestelde cassatieberoep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Het beroep is gericht tegen een beschikking die is gegeven op het klaagschrift van [klager] welk klaagschrift strekte tot teruggave van een onder [klager] inbeslaggenomen personenauto. Bij de bestreden beschikking is het klaagschrift van [klager] gegrond verklaard. Tegen die beschikking staat voor [A] op grond van art. 552d, tweede lid, Sv geen cassatieberoep open.

Het gaat in de beslagprocedure overigens om een voorlopig oordeel omtrent de eigendoms- en bezitsrechten ten aanzien van het in het geding zijnde voorwerp (vgl. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654, rov.2.13).

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart [A] niet-ontvankelijk in het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en N. Jörg, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 november 2014.