Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:280

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-02-2014
Datum publicatie
14-02-2014
Zaaknummer
13/02620
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2387, Gevolgd
In cassatie op: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7330, Niet ontvankelijk
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Artikel 78, lid 4, Wet RO. Hoge Raad neemt enkel kennis van beroep in cassatie tegen uitspraken van de administratieve rechter voor zover dit bij wet is bepaald. Wamil noch enige andere wettelijke bepaling kent de mogelijkheid cassatieberoep in te stellen tegen een uitspraak van de CRvB betreffende een besluit ingevolge de Wamil.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechterlijke organisatie 78
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2014/10.7 met annotatie van Redactie
V-N Vandaag 2014/299
BNB 2014/84
FutD 2014-0349
USZ 2014/101
NTFR 2014/774 met annotatie van mr. J.C.L.M. Fijen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 februari 2014

nr. 13/02620

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z], België, domicilie gekozen hebbende te [Q], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 17 april 2013, nrs. 11/6840 WAMIL en 12/1652 WAMIL, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (nr. AWB 11/240) betreffende een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (hierna: de Wamil). De uitspraak van de Centrale Raad is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Centrale Raad beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.J. Wattel heeft op 24 december 2013 geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in cassatie.

Belanghebbende heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

2.1.

Op grond van artikel 78, lid 4, van de Wet op de rechterlijke organisatie neemt de Hoge Raad enkel kennis van het beroep in cassatie tegen uitspraken van de administratieve rechter voor zover dit bij wet is bepaald.

2.2.

Het onderhavige beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak van de Centrale Raad met betrekking tot een besluit dat is genomen op grond van de Wamil. Noch de Wamil, noch enige andere wettelijke bepaling kent de mogelijkheid van beroep in cassatie tegen dergelijke uitspraken van de Centrale Raad. Daarbij verdient opmerking dat bepalingen in de socialezekerheidswetgeving die wel beroep in cassatie openstellen tegen uitspraken van de Centrale Raad, telkens slechts een beperkt aantal bepalingen uit de desbetreffende wettelijke regeling vermelden waarvan de schending een grond voor cassatie vormt. Ook een dergelijke afbakening van de gronden voor cassatie ontbreekt met betrekking tot besluiten op grond van de Wamil.

2.3.

Hetgeen hiervoor in 2.1 en 2.2 is overwogen brengt mee dat tegen de onderhavige uitspraak van de Centrale Raad geen beroep in cassatie openstaat, zodat het daartegen gerichte beroep in cassatie niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president M.W.C. Feteris als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap en P.M.F. van Loon, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2014.