Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:2762

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-09-2014
Datum publicatie
24-09-2014
Zaaknummer
13/05576
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1623, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8992, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Slagende bewijsklacht. Uitvoer van hasj en hennep. De bewezenverklaring kan niet zonder meer worden afgeleid uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2014/1122
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 september 2014

Strafkamer

nr. 13/05576

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 4 februari 2013, nummer 21/000417-12, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest voor zover het betreft de beslissingen over feit 1 en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

"hij, op tijdstippen in de periode van 07 april 2005 tot en met 18 oktober 2006 in Zwartebroek, (gemeente Barneveld) en/of Barneveld en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Liverpool, althans in het Verenigd Koninkrijk, telkens tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid hasj en hennep, zijnde hasj en hennep middelen als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen (telkens) opzettelijk, – een bestelbus, althans een voertuig met dozen, althans verpakkingen met hasj en/of hennep vervoerd en/of afgeleverd en/of aanwezig gehad, met bestemming het Verenigd Koninkrijk, althans het buitenland."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (ordner 2, p. 10, 39, 40, 42 en 43), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

Op 31 oktober 2006 werd binnengetreden in de woning aan de [a-straat 1] te Zwartebroek, gemeente Barneveld, en de daarnaast gelegen voormalige brandweergarage aan de [a-straat 2].

De totale hoeveelheid aangetroffen hasj in het kantoor aan de [a-straat 1] bedroeg 8.674 gram.

In de voormalige brandweerkazerne werden grote hoeveelheden verpakkingsmaterialen aangetroffen, te weten kartonnen dozen in diverse maten, tape, plastic zakken, rollen plastic ten behoeve van vacuüm verpakkingen en dergelijke, evenals harspersen met stempels, hakselaars en aanverwante apparatuur ten behoeve van verwerking van softdrugs.

In deze garage werden op de begane grond en op de bovenverdieping diverse voorwerpen aangetroffen welke doorgaans in hennepkwekerijen worden aangetroffen, zoals armaturen met assimilatielampen, dompelaars, slakkenhuisventilatoren, transformatoren, koolstoffilters, meststoffen ten behoeve van hennepplanten.

In de voormalige brandweergarage werden, zowel in de hal als in het magazijn/werkplaats diverse hoeveelheden softdrugs aangetroffen. Het betrof hier blokken of plakken hasj. Voorts werden zakken met hennepkruim aangetroffen.

In deze garage werd een vrachtauto van het merk Iveco aangetroffen. In deze dozen waren hoeveelheden hasj en hennep aanwezig.

Hoeveelheden aangetroffen drugs [a-straat 2]:

Totaal hasj: 2.067,36 kg

Totaal hennep: 126,625 kg

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (ordner 4, p. 973), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

Op 31 oktober 2006 werd bij de doorzoeking in de voormalig brandweerkazerne aan de [a-straat 2] te Zwartebroek een Iveco vrachtauto met kenteken [AA-00-BB] aangetroffen. In deze vrachtauto bevonden zich in totaal 97 kartonnen dozen gevuld met verdovende middelen.

In de vrachtauto werden in totaal 97 dozen met verdovende middelen aangetroffen met in totaal vier verschillende cijfercodes op de etiketten:

- Code 001: 28 dozen

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een SVO-lijst 300-serie 2e aanbouw (kantoor) (ordner 6, p. 1475) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Plaats inbeslagname: Kantoor [a-straat 1] Zwartebroek

SVO-nr Omschrijving voorwerp

304 zes plakken hasj (827 en 105 gram)

305 zeven plakken hasj (1.136 gram) en drie 'broodjes' hasj (746 gram)

310 36 plakken hasj (5.344 + 255 + 261 gr.)

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een SVO-lijst 500-serie (voormalige brandweerkazerne) (ordner 6, p. 1481 tot en met 1485) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Plaats inbeslagname: 1 Zwartebroek, [a-straat 2]

SVO-nr Omschrijving voorwerp

509 19 zakjes hasjpoeder (9.935 gr)

510 ongeperste hasjpoeder (8,5 kg)

511 2 brokjes hasj (150 + 120 gr)

523 hasj (30.2 en 30.6 kg)

524 hasj (30.6 kg)

525 hasj (50.6 kg)

526 hasj (80.8 kg)

537 weedkruim (5.065 gr)

538 weedkruim (2.850 gr)

539 weedkruim (9.465 gr) en henneptoppen (360 gr)

545 henneptoppen (5.185 gr)

546 hasj (12.155 gr)

547 henneptoppen (5.185 gr)

564 hennep (600 gr)

567 Vrachtauto, merk: Iveco, kenteken: [AA-00-BB] o.n.v. [medeverdachte 4], Kesteren

567-1 506 kg hasjzeepjes

567-2 50 kg henneptoppen en 403 kg hasjplakken

567-3 506 kg hasjzeepjes

567-4 399 hasjplakken; 50 kg henneptoppen

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 7 februari 2007 (ordner 4, p. 915 tot en met 917), voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven-:

Kenmerk Conclusie

304a is hashish

304b is hashish

305a is hashish

305b is hashish

310a is hashish

310b is hashish

310c is hashish

525 is hashish

526 is hashish

546a is hashish

546b is hashish

Hasjiesj (hashish) is vermeld op lijst II, behorende bij de Opiumwet.

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 6 april 2010 (ordner 141, p. 276), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Kenmerk Conclusie

SVO-567-1/AAAK6340NL is hasjiesj

SVO-567-2/AAAK6341NL is hasjiesj

SVO-567-3/AAAK6342NL is hasjiesj

SVO-567-4/AAAK6343NL is hasjiesj

Hasjiesj is vermeld op lijst II, behorende bij de Opiumwet.

7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (ordner 5, p. 1038), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 7]:

Ik ben [medeverdachte 7] en woon samen met mijn vriendin [betrokkene 1]. Ik verblijf vaak op het adres [a-straat 1] te Zwartebroek.

Na detentie ben ik bij [betrokkene 1] ingetrokken, die toen al in Zwartebroek aan de [a-straat] woonde.

8. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (ordner 5, p. 1097), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisanten of één van hen:

In het kader van het Windhalm-onderzoek werd door ons op 1 maart 2007 een afsluitende verklaring opgenomen van de verdachte [medeverdachte 7], geboren [geboortedatum] 1955.

Door de verdachte [medeverdachte 7] werden, nadat hem meermalen was medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht was, tijdens dit verhoor en eerdere verhoren op 2 november 2006 en 10 november 2006 relevante uitspraken gedaan die hij niet opgenomen wil hebben in de processen-verbaal van verhoor.

Verdachte [medeverdachte 7] is in het verhoor van 1 maart 2007 de gelegenheid geboden deze uitspraken alsnog weer te geven in een proces-verbaal van verhoor. Hij bleef bij zijn uitspraken maar gaf wederom aan dat hij deze niet opgenomen wil hebben in zijn proces-verbaal van verhoor. Aan verdachte [medeverdachte 7] is medegedeeld dat wij zijn uitspraken zouden vastleggen in een proces-verbaal van bevindingen.

Tijdens genoemde verhoren deelde verdachte [medeverdachte 7] ons mede dat:

- er meerdere personen betrokken waren bij de inhoud van de op 31 oktober 2006 in beslag genomen Iveco vrachtauto, aangetroffen in het pand [a-straat 2] te Zwartebroek;

- er meerdere afnemers waren van genoemde lading;

- niet alle softdrugs in de vrachtauto van hem afkomstig waren;

- de leverancier van de amfetamine bij hem bekend is;

- dat hij nog geld tegoed heeft van de leverancier van de amfetamine.

9. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (ordner 26, p. 190, 191 en 192), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2]:

Ik heb in de brandweerkazerne manuele werkzaamheden verricht. Ik moest inpakken, sorteren. Pakjes werden door machines gemaakt. Ik werkte daar soms de hele dag, maar soms Ook maar een paar uur. [betrokkene 3] heeft ook daar binnen gewerkt. Er werkte ook een vrouw en nog een andere man. Het loon kreeg ik dan van [medeverdachte 7] contant uitbetaald.

10. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (ordner 26, p. 206, 207, 211 en 212), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2]:

Bij het huis van [medeverdachte 7] en [betrokkene 1] werd materiaal aangeleverd dat werd daar in het gebouw verder uitgewerkt, gesorteerd, ingepakt. Daarna werd het in zakjes of pakjes gedaan en vervolgens werden die door de vacumeermachine verder verpakt. En vervolgens werd dat gechloreerd of in het chloor gezet en op het laatst werd dat in dozen verpakt. Niet alleen [betrokkene 3] deed dit, maar ook andere mensen. Een Surinamer en ook een vrouw was er altijd bij.

Zakken die daar aangeleverd werden, werden daar in het gebouw een beetje stiekem gebracht en neergezet. Dat product werd van ergens vervoerd. Dat was verpakt in zakken. In plastic zakken of in grote tassen. Als het gebracht werd, dan werd het verdeeld in zakken met een bepaald gewicht en dan verpakt met de vacumeermachine. Daarna werd dat in het chloor gezet of gedaan en dan werd het verpakt in bepaalde dozen. Dan ging het op een pallet en dat werd vervolgens vervoerd.

Met het gebouw bedoel ik de kazerne. De voormalige brandweerkazerne in Zwartebroek.

[medeverdachte 7] was aanwezig als de plastic tassen werden gebracht. Ik kan niet zeggen of hij er altijd bij was, maar [betrokkene 3] wel. De tassen waren voor [medeverdachte 7]. Ik heb een paar keer gezien dat [medeverdachte 7] hier geld voor heeft betaald aan de leveranciers van de tassen.

11. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (ordner 19, p. 4 en 13), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

In de administratie uit het kantoor aan de [a-straat 1] te Zwartebroek bevonden zich veel handgeschreven bescheiden. Diverse handgeschreven bescheiden kunnen inmiddels op grond van handschriftkundig onderzoek worden toegeschreven aan [medeverdachte 7] (bijlage 1).

Op 31 oktober 2006 zijn in Zwartebroek diverse handgeschreven vrachtbrieven in beslag genomen.

De in de vrachtbrieven opgenomen gsm-nummers betroffen zonder uitzondering Engelse mobiele telefoonnummers.

12. Een als bijlage bij het onder 11 genoemde proces-verbaal gevoegd schriftelijk bescheid (bijlage 1), te weten een deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 1 september 2009 (ordner 19, p. 40), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

De resultaten van het vergelijkend handschriftonderzoek leiden tot de conclusie dat de binnen het betwiste handschrift onderscheiden grote groep notities hoogstwaarschijnlijk zijn geschreven door [medeverdachte 7].

13. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (ordner 8, p. 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28 en 29 en 39), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

In het kantoor zijn een groot aantal gsm-toestellen aangetroffen. Deze gsm-toestellen stonden allemaal ingeschakeld en waren grotendeels voorzien van een sticker met daarop handgeschreven lettercodes. Onder SVO-nummer 307 is een doos met daarin 26 gsm-toestellen in beslag genomen. Op SVO 307-7 is de lettercode "Brt" aangebracht.

Op 31 oktober 2006 werd bij de doorzoeking in de voormalige brandweerkazerne aan de [a-straat 2] te Zwartebroek een voertuig van het merk Iveco met kenteken [AA-00-BB] aangetroffen. In de laadruimte van dit voertuig bevonden zich in totaal 97 kartonnen dozen gevuld met verdovende middelen.

28 dozen waren voorzien van een etiket met de cijfercode 001.

In de kantoorruimte is een codetabel aangetroffen waarin de cijfercode wordt vertaald naar een lettercode.

De aangetroffen lading verdovende middelen in de kazerne kan aan de hand van de codetabel als volgt worden verdeeld naar klant en soort verdovend middel, onder andere:

Code op etiket Code klant Aantal dozen Hashplakken Henneptoppen

(in kilo's) (in kilo's)

001 Brt 20 100

8 248

In het kantoor is zowel een geprinte als een handgeschreven codetabel aangetroffen waaruit kan worden afgeleid dat de codes AA01 t/m ZZ20 kunnen worden vertaald naar een lettercode:

Code AA01 = Brt

De aangetroffen lading verdovende middelen in de kazerne kan aan de hand van de etiketten op de dozen en de in het kantoor aangetroffen codetabel als volgt worden verdeeld naar klant en soort verdovend middel, onder andere:

Code op etiket Code klant Aantal dozen Hashplakken Henneptoppen

(in kilo's) (in kilo's)

001 Brt 20 100

8 248

In het kantoor zijn twee A4-tjes aangetroffen met dezelfde handgeschreven aantekeningen. De aantekeningen op deze A4-tjes blijken exact overeen te komen met de verdeling van de aangetroffen lading naar afnemer en soort verdovend middel zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Vrachtbrief in kantoor: Lading in kazerne:

Brt. 001 voor klant "Brt"

(etiketcode 001)

20 x 5 sku 20 dozen met elk 5 kilo "sku" = 100 kilo

henneptoppen

8x31 pl. F 8 dozen met elk 31 kilo "pl F" = 248 kilo

hashplakken

28 x totaal 28 dozen

Op de in het kantoor handgeschreven vrachtbrieven van 18 en 31 oktober 2006 wordt gebruik gemaakt van cijfercodes (001, 002, 003 enzovoorts).

Op de vrachtbrieven van 5 juni 2006 tot en met 17 september 2006 wordt gebruik gemaakt van letter/cijfercodes (AA01, BB02, CC03 enzovoorts).

In de woning aan de [a-straat 1] van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] is een colbert in beslaggenomen die over de stoel in de kledingkamer hing. In de zak van deze colbert is een kaartje aangetroffen met de volgende handgeschreven aantekeningen:

Brt 25x 07804230729

Nice 9x 07931972522

Cri 4x 07890731121

Anw 19x 07796257781

Adr 4x 07896240494

Deze (code)namen van klanten, aantallen en Engelse gsm-telefoonnummers komen exact overeen met de in het kantoor aangetroffen vrachtbrieven van de lading van 18 oktober 2006.

In het kantoor lagen een groen, rood en geel plastic mapje met respectievelijk het opschrift Nice, Anw en Brt.

In deze mapjes zaten per klant enkele handgeschreven papiertjes die verwijzen naar het deel van de lading van 18 oktober voor de betreffende klant en naar betalingen door deze klanten:

- Anw betaalt op 27 oktober GBP 136.000 x koers

1,39 - 5,5% = EUR 178.640 + EUR 134.937 + EUR 12.750 = EUR 326.327

- Nice heeft betaald EUR 70.000 en betaalt op 30 oktober EUR 83.650

- Brt betaalt op 30 oktober GBP 400.000 x koers 1,35 = EUR 540.000

In het kantoor is een codetabel aangetroffen waarin:

- de klantcodes worden vertaald naar lettercodes

- de artikelcodes worden vertaald naar afkortingen van artikelnamen

Uit de gecombineerde informatie van de in het kantoor aangetroffen codetabellen kan afgeleid worden dat de gebruikte codes herleid kunnen worden naar de volgende lettercodes:

Lettercode van klant/

Betrokkene Etiketcode 1 Etiketcode 2 Omzettabelcode Wisselcode

Br(oer)-[verdachte] AA01 001 AO 712

In het kantoor zijn een groot aantal papieren prints van de omzettabel aangetroffen. Het betreffen op verschillende data geprinte saldo-overzichten per klant in Euro's (EUR), dan wel in Britse ponden (GBP).

Het totale saldo op 30-1220052005 van klant AO in GBP is op grond van de overzichten in EUR en GBO, uitgaande van een koers van 1 GBP = 1,33 EUR:

Tegoed op 30-12-2005 van klant AO in Euro:

€ 417.575 / 1,33 (koers GBP) = GBP 354.567

Schuld op 30-12-2005 aan klant AO in Britse ponden:

- GBP 324.925

Per saldo tegoed GBP 29.642

In de overzichten van klant AO is handmatig bijgeschreven: "btr 30-12 laatste uitdraai" respectievelijk "30-12 laatste uitdraai voor nw saldo".

Van klant AO is nog een saldo-overzicht d.d. 30 december 2005 in GBP aangetroffen met hierop nog maar één regel, namelijk op 30 december 2005 een saldo van GBP 29.417 credit.

Deze saldoregel is tevens de eerste regel in het bestand omzet.mdb met betrekking tot klant AO. Alle andere gels met klantcode AO in het bestand omzet.mdb hebben een gelijk of latere datum.

In het kantoor is een gsm-toestel aangetroffen met hierop de code "Brt". Met dit gsm-toestel zijn sms-berichten verstuurd naar en ontvangen van het Engelse mobiele telefoonnummer +[telefoonnummer]. Dit Engelse gsm-nummer staat in het gsm-toestel geregistreerd onder de naam "Br".

14. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (ordner 20, p. 449 en 450), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

Op 31 oktober 2006 werden in Zwartebroek in het kantoor en de woning van [medeverdachte 7] de volgende notities in beslag genomen:

Code-tabel waarin onder meer het volgende is te lezen: 001 = BRT

Handgeschreven vrachtbrief waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT AA01 [telefoonnummer]

Handgeschreven vrachtbrief waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT AA1 [telefoonnummer]

Handgeschreven vrachtbrief waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT AA01 [telefoonnummer]

Computeruitdraai van klant AD met daarbij handgeschreven de opmerking "broers"

Computeruitdraai van klant AO met daarbij handgeschreven de opmerking "br [verdachte]"

Computeruitdraai van klant AD met daarbij handgeschreven de opmerking "broers [betrokkene 4]"

Computeruitdraai van klant AO met daarbij handgeschreven de opmerking "br [verdachte]"

Computeruitdraai van klant AD met daarbij handgeschreven de opmerking "br [betrokkene 4]"

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT A0

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT en BR [betrokkene 4]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: Code 7575 en BRT

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: 712 en Br [verdachte]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: 712 en [verdachte]

Codetabel waarin onder meer het volgende is te lezen: AA01 = BRT

Codetabel waarin onder meer het volgende is te lezen: 710 = br [betrokkene 4] en 712 = [verdachte] br

Codetabel waarin onder meer het volgende is te lezen: AA01 = BRT

Codetabel waarin onder meer het volgende is te lezen:

A0 = BR-T en AD = BR-D

Codetabel waarin onder meer het volgende is te lezen:

AD = broers, AO = [verdachte], 710 = br [betrokkene 4] en 712 = [verdachte] br

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: [verdachte] en [betrokkene 4], Liverpool, 06-[001]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin het volgende is te lezen: 30-12 new van BRT,

AAI [telefoonnummer] AA2 [telefoonnummer] AA3 [telefoonnummer] AA4 [telefoonnummer]

AA5 [telefoonnummer] AA6 [telefoonnummer] AA7 [telefoonnummer] AA8 [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin het volgende is te lezen: 10-12 wissel Birmingham, [telefoonnummer] BRT doorgegeven

Handgeschreven notitie waarin het volgende is te lezen: BRT

1 [telefoonnummer]

2 [telefoonnummer]

3 [telefoonnummer]

4 [telefoonnummer]

5 [telefoonnummer]...971

6 [telefoonnummer]

7 [telefoonnummer]

8 [telefoonnummer]

9 [telefoonnummer]

10 [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: […] Change [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: […] Cas 7575 BRT, 7577 ?

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: AA5 [telefoonnummer], AA8 [telefoonnummer] BRT

Code-tabel waarin onder meer het volgende is te lezen: 001 = BRT

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: Br [verdachte] > wachten is op zijn aanbetaling.

12-5 45000 bp (Britse ponden) aanbet = 58500

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT bet. 120.000 euro, 712

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT new no [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT AA01 [telefoonnummer]

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: 712 BRT

Handgeschreven notitie waarin onder meer het volgende is te lezen: BRT [telefoonnummer]

15. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal bevindingen uitluisteren OVC (ordner 92, p. 104, 105, 124, 125, 138 en 139), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

Op 31 oktober 2007 zijn er in de penitentiaire inrichting "De Ooyershoek" te Zutphen gesprekken opgenomen tussen de verdachte [medeverdachte 7] en zijn bezoekers.

De bezoekerslijsten van de verdachte [medeverdachte 7] voornoemd zijn door de penitentiaire inrichting "De Ooyershoek" ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam "Doomer". Uit deze bezoekerslijsten blijkt dat [medeverdachte 7] voornoemd op 31 oktober 2007 bezoek heeft gehad van de navolgende personen:

[medeverdachte 6], geboren op [geboortedatum] 1966

en

[betrokkene 5], geboren op [geboortedatum] 1956.

Op 31 oktober 2007 is er vertrouwelijke communicatie opgenomen. De geluidsbanden hiervan zijn door mij beluisterd en op schrift gesteld.

[medeverdachte 7]: Ik ben een handelaar. Ik kon die plaatjes kopen, dat waren geen zeven, zeven zat toen op 625 was nog redelijk, echt grijs, mooie handel, dus die kocht ik voor 560.

[betrokkene 5]: Ja

[medeverdachte 7]: Kreeg ik in Engeland ook 6 ½ voor, ponden weetje wel? Ik kocht er 600.

(...)

[medeverdachte 7]: 150..., kijk maanden heeft er in de brandweerkazerne niks gelegen he en nu precies dat de boekhouding was ook weg, die had ik ook weggelegd, teruggehaald om alles uit te zoeken, ouwe boekhouding, precies komen ze binnen.

(...)

[betrokkene 1]: Ja maar jij hebt heel veel steken laten vallen, [medeverdachte 7], dat is niet allemaal...asjeblieft lief.

(...)

[betrokkene 1]: Jawel, maar het is wel, nee sorry, alles lag voor het oprapen nou dat vind ik de grootste stommiteit die je kan, ik heb hem zo vaak gewaarschuwd man, hou toch op:

(...)

[medeverdachte 7]: Ik deed die transporten. [betrokkene 4] pakte, ik maakte dan een transport af voor een prijs, en de jongens, die wat die wat, en ik pakte ik de ene keer 20 en de andere keer 50 ruggen en dan had ik mijn eigen spullen goedkoop aan de overkant.

[medeverdachte 7]: Maar die wiet die brengt in Engeland gewoon 3.000 pond op.

16. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van dit hof van 26 november 2012, voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

De voorzitter vraagt mij hoe lang ik [medeverdachte 7] kende. Ik kende hem een aantal jaren. Ik zou kunnen zeggen dat ik hem al kende in 2005/2006.

Op de vragen van de voorzitter antwoord ik dat het klopt dat mijn broer [betrokkene 4] heet.

17. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de meervoudige strafkamer in de rechtbank Arnhem van 16 november 2011 (pagina 3 en 4), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Het is mogelijk dat ik op 15 januari 2009, zoals u mij voorhoudt, contact heb gehad met [medeverdachte 7]. Ik ken [medeverdachte 7].

Ik zou [medeverdachte 7] ontmoeten in de buurt waar mijn vriendin woonde. Ik ging mijn vriendin bezoeken en er was ook die ontmoeting met [medeverdachte 7].

Ik heb [medeverdachte 7] ontmoet. [medeverdachte 7] kende de bar waar we elkaar zouden ontmoeten. Ik heb [medeverdachte 7] enkele keren in die bar ontmoet.

Toen ik op 12 november 2008 [betrokkene 6] ontmoette, was dat op dezelfde plaats en in dezelfde buurt als waar ik [medeverdachte 7] ontmoette. [medeverdachte 7] heeft mij aan [betrokkene 6] voorgesteld."

2.2.3.

Het Hof heeft ten aanzien van het bewijs voorts nog het volgende overwogen:

"Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde - in het bijzonder omdat verdachte niet degene zou zijn die als "Brt" is aangeduid - wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder als volgt.

Het hof leidt uit de bewijsmiddelen af dat hoeveelheden hasjiesj en/of hennep door [medeverdachte 7] (hierna: [medeverdachte 7]) zijn verkocht en geleverd aan een of meer personen die in zijn administratie werd(en) omschreven met "Brt" en bij wie tevens de volgende codes (etiketcodes, omzettabelcode en wisselcode) hoorden: "AA(0)1", "001", "AO", "711/712" of vergelijkbare getallen. Het hof leidt onder meer uit de volgende feiten en omstandigheden - in onderling verband en samenhang gezien - af dat met die aanduiding(en) verdachte wordt bedoeld.

* Bij de vermelding "Brt" hoort een persoon die verblijft in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt onder meer uit het volgende.

- De vermelding "Brt" is opgenomen op een van de telefoons die - naar het hof uit de bewijsmiddelen afleidt - bedoeld waren voor contacten van [medeverdachte 7] in verband met drugs. Het "tegennummer" is een (mobiel) telefoonnummer met het landnummer van het Verenigd Koninkrijk.

- Dat de verzamelingen drugs die op 31 oktober 2006 werden aangetroffen in de kazerne en de vrachtauto in Zwartebroek - waaronder de onderdelen die bestemd waren voor "Brt" - een bestemming in het Verenigd Koninkrijk hadden, leidt het hof onder meer af uit de aard en kenmerken van goederen die deel uitmaakten van de lading (Britse stekkers).

- Dat [medeverdachte 7] zaken deed met partners in het Verenigd Koninkrijk kan onder meer worden afgeleid uit enkele uitlatingen van hem en een aantal vermeldingen in de administratie, die onder meer Britse ponden en wisselen van geld moeten betreffen.

* Een persoon met wie [medeverdachte 7] kennelijk eveneens zaken doet wordt aangeduid als "BRD", met codes "AD" en "710". Bij de vermelding van "Brt" en "AD" is sprake van "broers", "brother" of een vergelijkbare aanduiding. De naam van de ene broer wordt aangeduid met "Brt", "(br)[verdachte]", "[verdachte]", "(Br)T", terwijl de naam van de andere broer wordt aangeduid met "(br) [betrokkene 4]" of "(br-)d". Ook "[betrokkene 4]" komt voor.

* Verdachte - wiens voornaam "[verdachte]" is - heeft een broer, die "[betrokkene 4]" heet.

* Een handgeschreven briefje dat gevonden is in de administratie van [medeverdachte 7] die betrekking heeft op drugshandel bevat de volgende tekst: "[verdachte] en [betrokkene 4], Liverpool, [telefoonnummer]".

* Verdachte had in de periode waarop de tenlastelegging ziet contacten met [medeverdachte 7].

* Uit de administratie van [medeverdachte 7] blijkt niet van andere personen op wie de gegevens (ook) betrekking zouden kunnen hebben.

Het hof acht niet aannemelijk dat de vermelding "Brt" betrekking heeft op een andere persoon dan verdachte noch dat de vermelding "Brt" opzettelijk onjuist is opgenomen om te verhullen dat iemand anders dan verdachte degene was ten behoeve van wie de transporten plaats vonden."

2.3.

Aangezien de bewezenverklaring van feit 1 niet zonder meer kan worden afgeleid uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat het tweede middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 1 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en N. Jörg, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 september 2014.