Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:1675

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-07-2014
Datum publicatie
11-07-2014
Zaaknummer
14/02115
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2014:1010
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 juli 2014

Nr. 14/02115

Arrest

gewezen op het door [X], domicilie kiezende te [Z] ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 maart 2014, nr. BK-13/01200, betreffende een beschikking als bedoeld in artikel 6.33, lid 2, van de Wet IB 2001.

1 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens de Stichting [A] te [Z] (hierna: belanghebbende).

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 24 april 2014 zijn [X] (voorzitter) en [B] (secretaris/penningmeester) de bestuurders van belanghebbende. Voor de bevoegdheid van de bestuurders wordt verwezen naar de statuten. Het beroepschrift in cassatie is (slechts) ondertekend door de voorzitter.

Bij aangetekende brief van 6 mei 2014, die volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL is afgeleverd op het door de indiener van het beroepschrift opgegeven postadres, heeft de griffier van de Hoge Raad aan belanghebbende verzocht binnen vier weken na de dagtekening van deze brief de statuten en (zo nodig) een verklaring van de daartoe bevoegde persoon (of personen) over te leggen, waaruit blijkt dat de voorzitter gemachtigd is tot het indienen van het beroepschrift in cassatie. Aan dit verzoek is niet voldaan.

Blijkens de nadien in het procesdossier van het Hof aangetroffen statuten, wordt belanghebbende in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris/penningmeester gezamenlijk. Een verklaring van de laatstgenoemde bestuurder dat hij heeft ingestemd met het namens belanghebbende instellen van beroep in cassatie is echter niet overgelegd. Op grond van dit een en ander gaat de Hoge Raad ervan uit dat het beroep in cassatie onbevoegdelijk is ingesteld, en zal de Hoge Raad om die reden het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren.

2 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer C. Schaap als voorzitter, en de raadsheren M.A. Fierstra en Th. Groeneveld, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2014.