Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:1358

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-06-2014
Datum publicatie
10-06-2014
Zaaknummer
12/02824
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:507, Contrair
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Falende bewijsklacht. Het oordeel van het Hof dat verdachte, gelet op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, kan worden aangemerkt als iemand die de in de tll. genoemde persberichten heeft “opgemaakt” en daarmee het tlgd. feit heeft gepleegd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2014/826
NJ 2014/512 met annotatie van P. Mevis
SR-Updates.nl 2014-0256 met annotatie van B.J.V. Keupink
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juni 2014

Strafkamer

nr. 12/02824

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 mei 2012, nummer 23/005328-07, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. C.W. Noorduyn, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof dan wel verwijzing naar een aangrenzend hof teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring wat betreft het daderschap van de verdachte ontoereikend is gemotiveerd.

2.2.1.

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"hij op of omstreeks 14 juli 2005 te Amsterdam, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen achttien, althans een of meer e-mailbericht(-en) en/of persbericht(en) via het internet, - zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd waren/was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen telkens in strijd met de waarheid doen voorkomen alsof die/dat bericht(en) afkomstig waren/was van een woordvoerder/medewerker van Talpa (Capital BV) te weten [betrokkene 1]@Talpa.tv en/of [betrokkene 1] en/of Versatel Telecom International N.V. te weten [betrokkene 2]@versatel.com en/of [betrokkene 2], althans van een ander dan van hem verdachte en/of zijn mededader en/of in die/dat bericht(en) in strijd met de waarheid vermeld of doen vermelden dat “Versatel Telecom International NV mede deelt dat zij in het kader van haar voortdurende strategische orientatie onder meer initiele gesprekken voert met Deutsche Telekom AG tezamen met Talpa Capital BV over mogelijke vormen van strategische samenwerking, waaronder een openbaar bod en dat gelet op de vergevorderde besprekingen op dit moment geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan”, althans woorden van dergelijke aard en/of strekking zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(-en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken."

2.2.2.

Daarvan heeft het Hof bewezenverklaard dat:

"hij op 14 juli 2005 te Amsterdam achttien persberichten via het internet, - zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte telkens in strijd met de waarheid doen voorkomen alsof die berichten afkomstig waren van een medewerker van Talpa (Capital BV), te weten [betrokkene 1] of van Versatel Telecom International N.V., te weten [betrokkene 2] en in die berichten in strijd met de waarheid vermeld of doen vermelden dat “Versatel Telecom International NV mede deelt dat zij in het kader van haar voortdurende strategische orientatie onder meer initiele gesprekken voert met Deutsche Telekom AG tezamen met Talpa Capital BV over mogelijke vormen van strategische samenwerking, waaronder een openbaar bod en dat gelet op de vergevorderde besprekingen op dit moment geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan”, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken."

2.2.3.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal met nummer 35125 van 30 juli 2007, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2].

Dit proces-verbaal houdt in als verklaring van de verdachte, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik wil schoon schip maken, ik wil graag een bekennende verklaring afleggen.

Mijn ex-vriendin vertelde mij op 13 juli 2005 over de site www.shitzooi.nl. Je kunt via deze site redelijk anoniem mailtjes versturen. Ik ben die dag weer terug naar Amsterdam gegaan. Ik had ’s avonds afgesproken met [medeverdachte] (het hof begrijpt: de medeverdachte [medeverdachte]).

Ik heb [medeverdachte] gedemonstreerd hoe deze site werkte.

Ik beleg al een aantal jaren in Versatel en [medeverdachte] had contacten met Talpa. John de Mol had in die tijd 40% van de aandelen in Versatel. Er waren in die tijd veel overnamegeruchten. Dus we dachten dat we een geintje konden uithalen. We zijn toen samen achter de pc van [medeverdachte] gaan zitten en hebben een publicatie van Belgacom en Versatel erbij genomen en Belgacom veranderd in Deutsche Telecom. Ik zat naast [medeverdachte] en somde voor [medeverdachte] diverse media op. [medeverdachte] zocht daarbij de betreffende mailadressen. We hebben toen de publicatie die we hadden aangepast en uitgeprint en we schreven op de achterkant van het papiertje de mailadressen. Vervolgens zijn we de stad in gegaan. We zijn toen bij het youth hostel (het hof begrijpt: [A] Hostel te Amsterdam) gaan zitten en daar hebben we samen plaats genomen achter de pc die daar stond. Ik heb de tekst voorgelezen en [medeverdachte] heeft de tekst ingetypt. We hebben hooguit een kwartier achter internet gezeten. Alles is puur voor een moment lol gegaan. Er zullen mensen uit hun bed gebeld worden om het te checken.
Wij vonden dat heel grappig. Wij waren er vanuit gegaan dat er een beetje reuring zou komen, maar dat het bericht nooit geplaatst zou worden.

2. De bekennende verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 9 mei 2012.

Deze verklaring houdt in, voorzover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik blijf bij mijn bekennende verklaring. Het was een grap met de site shitzooi.nl.

3. Een geschrift, zijnde een Samenvatting totaal, bijlage 1, pagina 3 (dossier codenr D-12)

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

14/Jul/2005:00:42:02 Shitzooi verzending anonieme persberichten tot 14/Jul/2005:00:45:51 80.65.112.115.

Afzender [betrokkene 1]@talp.tv

Ontvangers:

- nieuwsdienst@anp.nl

- anpnieuws@anp.nl

- info@perssupport.nl

- internet@rtlz.nl

- redactie@bn.nl

- info@dft.nl

- persbericht@fd.nl

- nrc@nrc.nl

- bettenbeursmedia@tijdbeursmedia.nl

Afzender: [betrokkene 2]@versatel.com

Ontvangers:

- persbericht@fd.nl

- bettenbeursmedia@tijdbeursmedia.nl

- info@dft.nl

- nrc@nrc.nl

- redactie@bn.nl

- internet@rtlz.nl

- info@perssupport.nl

- anpnieuws@anp.nl

- nieuwsdienst@anp.nl

4. Geschriften, zijnde uitdraaien van e-mailberichten (codenr. D-11/1 tot en met D 11/18).

Deze geschriften houden telkens in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Bericht: Versatel

Persbericht

Mededeling

Amsterdam, 14 juli 2005 - Versatel Telecom International N.V. deelt mee dat zij in het kader van haar voortdurende strategische orientatie onder meer initiele gesprekken voert met Deutsche Telekom AG tezamen met Talpa Capital B.V., over mogelijke vormen van strategische samenwerking, waaronder een openbaar bod. Gelet op de vergevorderde besprekingen kunnen op dit moment geen verdere mededelingen gedaan worden.

- Einde-

Vesatel Telecom International N.V. (Euronext: VRSA).

Versatel heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is een concurrerende telecommnicatieoperator en toonaangevend alternatief van monopolistische telecommunicatie-aanbieders in haar thuismarkten in de Benelux en regionaal in Duitsland. Versatel, opgericht in oktober 1995, is in het bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, Belgie en Duitsland en telt ruim 1 miljoen klanten en ruim 1.900 werknemers. Versatel heeft op eigen faciliteiten gebaseerd breedbandig netwerk dat gebruik maakt van de modernste netwerktechnologieen om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en internetdiensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die een notering heeft aan de Euronext Amsterdam (VRSA). Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via http://www.versatel.com

Noot voor de redactie: ‘Versatel’ is als woord- en beeldmerk beschermd in Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland en verschillende andere Europese landen.

Contact Versatel:

[betrokkene 2]

Manager Corporate Communications

Tel: + 31-[001]

E-mail: [betrokkene 2]@versatel.com

Contact Talpa:

[betrokkene 1]

Woordvoerder

Tel: + 31-[002]

E-mail: [betrokkene 1]@talpa.tv

Dit e-mail bericht is verzonden door afzender [betrokkene 1]@talp.tv aan de

volgende ontvangers:

- nieuwsdienst@anp.nl

- anpnieuws@anp.nl

- info@perssupport.nl

- internet@rtlz.nl

- redactie@bn.nl

- persbericht@fd.nl

- nrc@nrc.nl

- bettenbeursmedia@tijdbeursmedia.nl

- info@dft.nl

Dit e-mail bericht is verzonden door afzender [betrokkene 2]@versatel.com aan de volgende ontvangers:

- persbericht@fd.nl

- bettenbeursmedia@tijdbeursmedia.nl

- info@dft.nl

- nrc@nrc.nl

- redactie@bn.nl

- internet@rtlz.nl

- info@perssupport.nl

- anpnieuvvs@anp.nl

- nieuwsdienst@anp.nl

5. Geschriften:

Versatel-Aangifte van overtreding van de artikelen 225 lid 1 en 334 Sr d.d. 29 iuli 2005 gedaan door mr. V.H.F. Bekink, advocaat, namens Versatel Telecom International N.V., inhoudende de aangifte terzake van het versturen van een vals persbericht aan onder meer het Algemeen Nederlands Persbureau (D-13) en Talpa- Aangifte van overtreding van de artikelen 225 lid 1 en 334 Sr. d.d. 3 augustus 2005 gedaan door mr. V.H.F. Bekink, advocaat, namens Talpa Capital B.V., inhoudende de aangifte terzake het versturen van een vals persbericht aan onder meer het Algemeen Nederlands Persbureau (D-14)."

2.3.

Blijkens de hiervoor weergegeven inhoud van de bewijsmiddelen heeft het Hof vastgesteld dat aan het versturen van de emailberichten met als afzender '[betrokkene 1]@talp/tv' onderscheidenlijk '[betrokkene 2]@versatel.com' met de onjuiste inhoud – samengevat - dat Versatel Telecom International N.V. gesprekken voert met Deutsche Telekom AG over mogelijke vormen van strategische samenwerking, waaronder een openbaar bod, het volgende is voorafgegaan. De verdachte en [medeverdachte] hebben, samen achter de pc van laatstgenoemde gezeten, een publicatie van Belgacom en Versatel aangepast waarbij zij Belgacom hebben veranderd in Deutsche Telecom. De aangepaste tekst hebben zij uitgeprint. Vervolgens zijn de verdachte en [medeverdachte] naar [A] Hostel gegaan en hebben zij samen plaatsgenomen achter de in het hostel aanwezige pc met internetverbinding. Aldaar heeft de verdachte de tekst van het bericht voorgelezen en heeft [medeverdachte] de tekst ingetypt.

2.4.

Het oordeel van het Hof dat de verdachte, gelet op de hiervoor omschreven gedragingen, kan worden aangemerkt als iemand die de persberichten heeft "opgemaakt" en daarmee het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

2.5.

Het middel faalt.

3 Beoordeling van de overige middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep.
Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op de omstandigheid dat de verdachte strafbaar is verklaard doch geen straf of maatregel is opgelegd, is er geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad met dat oordeel volstaan.

5 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juni 2014.