Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:BZ8362

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-07-2013
Datum publicatie
12-07-2013
Zaaknummer
12/02493
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ8362, Gedeeltelijk contrair
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3546, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Opschorting. Vereiste van voldoende samenhang als bedoeld in art. 6:52 lid 1 en lid 2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/881
NJB 2013/1787
JWB 2013/378
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 juli 2013

Eerste Kamer

nr. 12/02493

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar Frans recht CHAMTOR S.A.,
gevestigd te Bazancourt, Frankrijk,

EISERES tot cassatie, VERWEERSTER in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. J.P. Heering,

t e g e n

1. CARBOPLY B.V.,
gevestigd te Emmen,

2. BASIC SUPPLY GROUP B.V.,
gevestigd te Emmen,

VERWEERSTERS in cassatie, EISERESSEN in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. Chr.F. Kroes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Chamtor, CBV en BSG.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

  1. het vonnis in de zaak 264597/HA ZA 06-1455 en de zaak 254374/HA ZA 05-3660 van de rechtbank ’s-Gravenhage van 13 september 2006 en 29 oktober 2008;

  2. het arrest in de zaak 200.028.312/01 en de zaak 200.031.038/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 31 januari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Chamtor beroep in cassatie ingesteld. CBV en BSG hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep en, wat betreft het incidenteel cassatieberoep, tot vernietiging van het bestreden arrest van het hof voor zover het hof daarin de bevoegdheid van CBV om zijn betalingsverplichting in verband met door Chamtor aan haar geleverde ‘Carboply’ op te schorten afwijst en voorts beslissingen neemt, die op deze afwijzing voortbouwen.

De advocaat van Chamtor heeft bij brief van 2 mei 2013 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

4.1

De onderdelen a(i), b en c bestrijden de verwerping door het hof van het betoog van CBV dat het tekortschieten door Chamtor in haar verplichting tot levering van Proply aan CBV het recht gaf de betaling van de facturen ter zake van de levering van Carboply op te schorten (rov. 34). Volgens de onderdelen heeft het hof miskend dat tussen de levering van Proply en de levering van Carboply voldoende samenhang bestond als bedoeld in art. 6:52 BW.

4.2

Het oordeel van het hof in rov. 34 is verweven met waarderingen van feitelijke aard en geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot het vereiste van voldoende samenhang als bedoeld in art. 6:52 lid 1 en lid 2 BW. Voorts is dit oordeel voldoende gemotiveerd. Daarop stuiten de klachten van de onderdelen a(i), b en c af.

4.3

De klachten van de onderdelen a(ii), d en e kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Chamtor in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van CBV en BSG begroot op € 6.118,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt CBV en BSG in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Chamtor begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp. C.E. Drion, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 juli 2013.