Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:BZ6830

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-04-2013
Datum publicatie
12-04-2013
Zaaknummer
12/03464
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 28 AWR, art. 8:24 Awb. Volmacht inzake beroep bij de Rechtbank omvat niet tevens de bevoegdheid beroep in cassatie in te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2013/18.7 met annotatie van Redactie
V-N Vandaag 2013/894
BNB 2013/125
FED 2013/45 met annotatie van M.R.T. Pauwels
FutD 2013-0988
NTFR 2013/810 met annotatie van Mr. M.H.W.N. Lammers
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 april 2013

nr. 12/03464

Arrest

gewezen op het door A te Q ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 31 mei 2012, nr. 10/00477, betreffende een aan X opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

1. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

1.1. Het beroep in cassatie is door A ingesteld namens X te Z.

1.2. Bij aangetekende brief van 10 januari 2013, die volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL is afgehaald op de afhaallocatie, heeft de griffier van de Hoge Raad de indiener van het beroepschrift verzocht binnen vier weken na de dagtekening van deze brief een bewijsstuk van de aan hem verstrekte volmacht tot het indienen van het beroepschrift in cassatie over te leggen, dan wel een verklaring van degene namens wie hij beroep in cassatie heeft ingesteld, dat deze daarmee instemt. De indiener van het beroepschrift is evenwel in gebreke gebleven aan dat verzoek te voldoen.

1.3. Wel bevindt zich bij de stukken van het geding een schriftelijke volmacht waarbij X aan A de bevoegdheid verleent om in deze zaak namens hem te handelen "inzake het bij de Rechtbank Haarlem ingediende beroepschrift". Een aldus geformuleerde volmacht omvat echter niet de bevoegdheid om beroep in cassatie in te stellen tegen de uitspraak die door het

Hof is gedaan op het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank in die zaak.

1.4. Gelet op het voorgaande gaat de Hoge Raad bij gebreke van bewijs van een toereikende volmacht ervan uit dat het beroep in cassatie onbevoegdelijk is ingesteld. De Hoge Raad zal om die reden het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren.

2. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

3. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer M.W.C. Feteris als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en R.J. Koopman, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 12 april 2013.