Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:BZ6515

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-04-2013
Datum publicatie
09-04-2013
Zaaknummer
11/02316
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ6515
In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0371, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Falende bewijsklacht, nu uit de bm kan worden afgeleid dat de verdachte redelijkerwijs heeft moeten vermoeden dat de laptop die door hem via marktplaats is aangeschaft door misdrijf was verkregen. Conclusie AG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/578
SR-Updates.nl 2013-0164
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 april 2013

Strafkamer

nr. S 11/02316

ABO/DAZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 4 april 2011, nummer 24/001447-10, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak doch uitsluitend wat betreft de beslissingen ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde feit, met zodanige beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2. Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3. Beoordeling van het tweede middel

3.1. Het middel klaagt dat de bewezenverklaring ter zake van het onder 2 tenlastegelegde ontoereikend is gemotiveerd.

3.2.1. Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezen verklaard dat:

"hij in de periode van 23 juni 2009 tot en met 18 maart 2010, te Almere, in de gemeente [plaats], een laptop

(Acer Aspire 7730 ZG) voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die laptop redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen 5 jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan."

3.2.2. Deze bewezenverklaring steunt, voor zover thans van belang, op de volgende bewijsmiddelen:

"9. Een proces-verbaal, nr. 2009053646-1, d.d. 24 juni 2009 op ambtseed opgemaakt door [verbalisant 1], brigadier, Wijkteam Goes Zuid/Oost/Dorpen Oost (dossierpagina's 85 t/m 89) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 1], afgelegd op 23 juni 2009:

Ik ben directeur van [A], gevestigd te [plaats]. Op 23 juni 2009 is in dit bedrijf een laptop van het merk Acer Espire (het hof begrijpt en leest: Acer Aspire) weggenomen. Ik heb aan niemand toestemming gegeven om de laptop weg te nemen.

10. Een proces-verbaal, nr. 2010026551-6, d.d. 19 maart 2010 op ambtsbelofte opgemaakt door [verbalisant 2], inspecteur van politie, en [verbalisant 3], aspirant van politie, beiden van het Team Joure-Lemmer (dossierpagina's 55 en 56) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verbalisanten:

Op 18 maart 2010, omstreeks 22.15 uur hebben wij een onderzoek ingesteld in de zwarte personenauto van de verdachte [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1974 te [geboorteplaats], wonende te [plaats], [a-straat 1]. Deze auto was van het merk Volkswagen Golf en was voorzien van het kenteken [AA-00-AA]. In de kofferbak troffen wij onder meer een laptop van het merk Acer Aspire 7730 serie aan. Deze laptop is door ons in beslag genomen.

11. Een proces-verbaal, nr. 2010026551-13, d.d. 20 maart 2010 op ambtseed opgemaakt door [verbalisant 4], hoofdagent van politie, Team Joure-Lemmer (dossierpagina's 92 en 93) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verbalisant:

Op 19 maart 2010 nam ik een laptop van het merk Acer Aspire 7730ZG in beslag. Deze laptop werd op 18 maart 2010 in de kofferbak van een zwarte Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [AA-00-AA], aangetroffen. Deze auto werd bestuurd door [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1974 te [geboorteplaats], wonende te [plaats], [a-straat 1]. Ik heb de laptop onderzocht. Ik zag in het opstartscherm een tweetal kaders verschijnen. Het ene kader was voorzien van het bijschrift "gast" en het andere van het bijschrift "[betrokkene 1]". Na onderzoek bleek dat er op 23 juni 2009 aangifte was gedaan van door [betrokkene 1], wonende te [plaats]. Ik heb telefonisch contact opgenomen met aangever [betrokkene 1]. Hij vertelde mij dat in het opstartscherm van zijn weggenomen Acer laptop de naam "[betrokkene 1]" stond. Voorts gaf hij aan dat er veel koppelingen naar autosites en autosoftware op de laptop zouden staan. Ik zag dat dit klopte.

12. Een proces-verbaal, nr. 2010026551-18, d.d. 21 maart 2010 op ambtseed opgemaakt door [verbalisant 4], hoofdagent van politie, Team Joure-Lemmer (dossierpagina's 74 t/m 76) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verdachte, afgelegd op 21 maart 2010:

U laat mij een foto zien van een laptop. Ik herken deze laptop als mijn eigendom. Deze lag in de kofferbak van de zwarte auto, merk Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [AA-00-AA]. In die auto ben ik (naar het hof begrijpt: door de politie te Almere) aangetroffen.

Deze laptop heb ik voor een tijd terug via marktplaats (het hof begrijpt: marktplaats.nl) gekocht voor € 280,=. De prijzen op marktplaats zijn wat lager, maar ik twijfelde wel. Ik heb niet gevraagd waar de laptop vandaan kwam. Ik vond de prijs goedkoop. Ik kocht de laptop in een plastic zak. Ik gebruik de laptop als gast. De andere naam weet ik zo niet meer. Als u zegt dat dit de naam van de eigenaar is, dan zal dat zo kunnen zijn.

13. Een proces-verbaal, nr. 2010026551-19, d.d. 19 maart 2010 op ambtsbelofte/ambtseed opgemaakt door [verbalisant 5], aspirant van politie, en [verbalisant 6], brigadier van politie, beiden van het Team Joure-Lemmer (dossierpagina's 71 t/m 73) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verdachte, afgelegd op 19 maart 2010:

De laptop Acer heb ik gekocht van een jongeman. We hadden afgesproken bij een sportschool.

14. De verklaring van de verdachte afgelegd ter zitting van het hof - zakelijk weergegeven - inhoudende:

In de periode van 23 juni 2009 tot en met 18 maart 2010 heb ik te Almere een laptop van het merk

Acer Aspire 7730 ZG gekocht. Die laptop werd op marktplaats.nl te koop aangeboden. Voordat ik de laptop kocht heb ik deze alleen op beschadigingen gecontroleerd. Ik heb toen niet gecontroleerd of de laptop functioneerde. Nadat ik die laptop had gekocht en ik deze aanzette, bleek zich op die laptop een account te bevinden van ene [betrokkene 1]."

3.3. Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen heeft het Hof vastgesteld dat de verdachte de laptop via marktplaats.nl heeft gekocht voor een bedrag dat bij hem, ofschoon hij wist dat de prijzen op deze internetsite lager liggen, twijfel heeft opgeroepen, terwijl de verdachte zich deze goedkoop aangeboden laptop, zonder vragen te stellen over de herkomst daarvan en zonder te controleren of de laptop functioneerde, in een plastic zak heeft laten leveren door een jongeman met wie de verdachte bij een sportschool had afgesproken.

3.4. Het oordeel van het Hof dat uit deze omstandigheden kan worden afgeleid dat de verdachte redelijkerwijs heeft moeten vermoeden dat de laptop door misdrijf was verkregen, is niet onbegrijpelijk en naar behoren met redenen omkleed.

Het middel faalt.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en J. Wortel, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 9 april 2013.