Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:BY9002

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-01-2013
Datum publicatie
29-01-2013
Zaaknummer
11/05470 A
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY9002
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Bijzondere schriftelijke volmacht aan griffiemedewerker. Art. 450.1.a Sv. De HR verstaat de akte instellen cassatie aldus dat de raadsman heeft verklaard door verdachte bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd in de zin van art. 450.1.a Sv. Middelen: HR: 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/245
SR-Updates.nl 2013-0033
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 januari 2013

Strafkamer

nr. S 11/05470 A

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 27 september 2011, nummer H 66/2011, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. A.M. Seebregts, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Aben heeft geconcludeerd tot

niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in zijn beroep en subsidiair tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. Tot de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding behoort een door de Griffier van het Hof en de comparant ondertekende "Akte cassatie", inhoudende:

"Heden, 29 september 2011, verscheen voor mij, de griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, de persoon, die mij opgaf te zijn genaamd:

Mr. O. Kostrzewski, die, blijkens aangehechte bijzondere volmacht verklaarde door [verdachte], geboren op [geboorteplaats] [geboortedatum] 1982, wonende [woonplaats], schriftelijk te zijn gemachtigd.

Mr. O. Kostrzewski verklaarde voorts beroep in cassatie in te stellen tegen het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba op 27 september 2011 op Curaçao uitgesproken tegen [verdachte], voornoemd."

2.2. De Hoge Raad verstaat deze akte aldus dat mr. O. Kostrzewski heeft verklaard door de verdachte bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd in de zin van art. 450, eerste lid sub a, Sv.

2.3. Het cassatieberoep is derhalve rechtsgeldig ingesteld.

3. Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz en uitgesproken op 29 januari 2013.