Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:910

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-10-2013
Datum publicatie
11-10-2013
Zaaknummer
12/05443
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:40, Gevolgd
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid. Rechtbank stelt cassatieberoep tegen tussenvonnis open. Geen sprongcassatie overeengekomen. Cassatieberoep ontvankelijk?

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 134
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 337
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 340
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 398
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 843a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2013/2208
RvdW 2013/1195
NJ 2013/493
JWB 2013/493
JBPR 2014/5 met annotatie van mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk
TvPP 2014, afl. 1, p. 22
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 juni 2013

Eerste Kamer

nr. 12/05443

EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. B&S HOLLAND TRADING GROUP B.V.,
gevestigd te Farmsum, gemeente Delfzijl,

2. B&S INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Farmsum, gemeente Delfzijl,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk,

t e g e n

1. NEWCONOMY VENTURES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

2. [verweerder 2],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als B&S c.s. en Newconomy c.s.

1 Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de vonnissen in de zaak 129863/ HA ZA 11-682 van de rechtbank Groningen van 4 april 2012 en 29 augustus 2012.

Het vonnis van 29 augustus 2012 van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van 29 augustus 2012 van de rechtbank hebben B&S c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen Newconomy c.s. is verstek verleend.

De zaak is voor B&S c.s. toegelicht door hun advocaat en mede door mr. R.L.M.M. Tan, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van B&S c.s. in hun cassatieberoep.

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

3.1

B&S c.s. hebben bij de rechtbank een incidentele vordering op grond van art. 843a Rv ingesteld. In dit incident hebben zij pleidooi verzocht. Bij het in cassatie bestreden vonnis heeft de rechtbank dit pleidooi geweigerd. Zij heeft overwogen:

“2.5. Op grond van het voorgaande zal het verzoek tot pleidooi worden afgewezen.

Omdat het hier een beslissing betreft waarin het verzoek om pleidooi toe te staan wordt afgewezen is deze gegeven in de vorm van een vonnis.

2.6.

Tegen dit tussenvonnis staat cassatieberoep open. Cassatie is een rechtsmiddel dat op grond van artikel 404 Rv schorsende werking heeft.”

3.2

De Hoge Raad verstaat de laatst aangehaalde overweging aldus dat de rechtbank tussentijds beroep van haar vonnis heeft opengesteld. Gelet evenwel op de door Newconomy c.s. ingestelde vorderingen (zoals weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1) en het feit dat partijen geen sprongcassatie zijn overeengekomen, stond voor B&S c.s. hoger beroep open tegen het vonnis van de rechtbank - hetgeen zij ook hebben ingesteld, naar eigen zeggen - en derhalve niet cassatieberoep. B&S c.s. zijn derhalve niet-ontvankelijk in hun cassatieberoep.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart B&S c.s. niet-ontvankelijk in hun beroep;

veroordeelt B&S c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Newconomy c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren C.A. Streefkerk, als voorzitter, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op 11 oktober 2013.