Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:1349

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-11-2013
Datum publicatie
20-11-2013
Zaaknummer
13/03934
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening, art. 454.1 Sv Bonaire, St. Eustatius en Saba. De HR verklaart zich onbevoegd om van de aanvrage kennis te nemen en bepaalt dat de aanvrage zal worden doorgezonden aan de Griffier van het Gemeenschappelijk Hof.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/1409
SR-Updates.nl 2013-0452
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 november 2013

Strafkamer

nr. 13/03934 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 24 mei 2012, nummer H-23/12, ingediend door mr. M.J.N. Vermeij, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[aanvrager] , geboren op [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969.

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft in hoger beroep – met vernietiging van een vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, van 7 maart 2012 – de aanvrager ter zake van 1. "verduistering" en 2. "diefstal uit een woning waar de schuldige zich bevond buiten weten of tegen wil van de rechthebbende en waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak" veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden.

2 De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3 Beoordeling van de aanvrage

Volgens art. 454, eerste lid, Wetboek van Strafvordering Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet een aanvrage tot herziening worden aangebracht bij het Gemeenschappelijk Hof. De Hoge Raad mist derhalve de bevoegdheid om van de aanvrage kennis te nemen.

Het moet ervoor worden gehouden dat de aanvrager de aanvrage heeft willen indienen bij het daartoe aangewezen gerecht. De Hoge Raad zal de stukken derhalve ter verdere behandeling doorzenden naar het Gemeenschappelijk Hof.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart zich onbevoegd om van de aanvrage kennis te nemen;

bepaalt dat de aanvrage zal worden doorgezonden aan de Griffier van het Gemeenschappelijk Hof.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 november 2013.

Mrs. Balkema en Ilsink zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.