Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:1110

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-11-2013
Datum publicatie
05-11-2013
Zaaknummer
13/01062
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1122, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

OM-cassatie. Art. 552p Sv. De voorwaarde waaronder het middel is voorgesteld, is door vernietiging van de beschikking in de zaak met griffienummer 13/01063B vervuld. Nu de HR bedoelde beschikking heeft vernietigd op de grond dat het oordeel van de Rb dat het beklag gegrond moet worden verklaard niet begrijpelijk is, komt aan de beschikking in onderhavige zaak de grondslag te ontvallen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/1356
SR-Updates.nl 2013-0427 met annotatie van B.J.V. Keupink
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 november 2013

Strafkamer

nr. 13/01062 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 23 januari 2013, nummer RK 12/694, betreffende het verlenen van verlof als bedoeld in art. 552p, tweede lid, Sv in de zaak van:

[klaagster 2] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967 en [klaagster 2], gevestigd te [vestigingsplaats].

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de Officier van Justitie. Deze heeft bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadslieden van de klaagster [klaagster 2], mr. G.G.J. Knoops en mr. L. Vosman, beiden advocaat te Amsterdam, hebben het beroep tegengesproken.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot zodanige beslissing met betrekking tot verwijzing of terugwijzing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

De raadslieden van de klaagster [klaagster 2] hebben daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over de afwijzing van de vordering tot het verlenen van het verlof als bedoeld in art. 552p Sv.

2.2.

De bestreden beschikking houdt in:

"De rechtbank is van oordeel dat, nu de rechtbank het klaagschrift betreffende de inbeslaggenomen stukken bij beschikking van 23 januari 2013 gegrond heeft verklaard en het voorgenomen gebruik van de (inhoud van de) inbeslaggenomen zaken heeft verboden, de vordering tot het verlof om de stukken van overtuiging die in beslag zijn genomen over te dragen aan de Russische autoriteiten dient te worden afgewezen."

2.3.

Het middel is voorgesteld onder de voorwaarde dat de Hoge Raad de in de overwegingen van de Rechtbank bedoelde beschikking betreffende de inbeslaggenomen stukken op het daartegen ingestelde beroep in cassatie zal vernietigen. Nu de Hoge Raad bij heden uitgesproken beschikking (ECLI:NL:HR:2013:1109) die beschikking van de Rechtbank heeft vernietigd, is genoemde voorwaarde vervuld.

2.4.

De Hoge Raad heeft bedoelde beschikking vernietigd op de grond dat het oordeel van de Rechtbank dat het beklag gegrond moet worden verklaard niet begrijpelijk is. Dat brengt mee dat aan de beschikking in de onderhavige zaak de grondslag is komen te ontvallen.

2.5.

Het middel treft doel.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Groningen, opdat de zaak opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 november 2013.