Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BX8162

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-09-2012
Datum publicatie
25-09-2012
Zaaknummer
11/02465 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. Aanvragen niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/1205
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 september 2012

Strafkamer

nr. S 11/02465 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op aanvragen tot herziening van de in aanvragen vermelde rechterlijke uitspraken in de zaken met de parketnummers 21/002849-02, 13/111253-01, 23/004758-06, 21/002150-01, 23/000014-05 en/of 07/602462-05, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, wonende te [woonplaats].

1. De aanvragen tot herziening

De aanvragen tot herziening zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

2. Beoordeling van de aanvragen

2.1. Als grondslag voor een herziening kunnen, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid, aanhef en onder 2° van art. 457 Sv slechts dienen een of meer door een opgave van bewijsmiddelen gestaafde omstandigheden van feitelijke aard die bij het onderzoek op de terechtzitting niet zijn gebleken en die het ernstig vermoeden wekken dat, waren zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.

2.2. Bij eerder gewezen arresten van de Hoge Raad zijn eerdere aanvragen tot herziening van de in de aanvragen bedoelde rechterlijke uitspraken afgewezen onderscheidenlijk niet-ontvankelijk verklaard. Voor zover de aanvragen steunen op dezelfde gronden die in die eerdere arresten ongenoegzaam zijn geoordeeld, kunnen zij niet worden ontvangen. Voor het overige kan hetgeen in de aanvragen is aangevoerd niet worden aangemerkt als een beroep op omstandigheden welke een ernstig vermoeden wekken als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder 2º, Sv, zodat zij ook in zoverre niet kunnen worden ontvangen.

3. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de aanvragen niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 25 september 2012.

Mr. Balkema en mr. Ilsink zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.