Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BX0091

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-06-2012
Datum publicatie
02-07-2012
Zaaknummer
10/03437
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BX0091
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid cassatieberoep. Verdachte is niet-ontvankelijk in het beroep, nu de schriftelijke volmacht van zijn advocaat aan een griffiemedewerker om cassatie in te stellen niet inhoudt dat hij daartoe bepaaldelijk door verdachte is gemachtigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 juni 2012

Strafkamer

nr. S 10/03437

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 15 juli 2010, nummer 23/002697-08, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973, ten tijde van de betekening van de aanzegging zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

1. Geding in cassatie

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. S. Schuurman, advocaat te Breukelen, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal Vegter heeft geconcludeerd dat de verdachte niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het beroep.

1.2. De raadsman heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. Tot de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding behoort een door de Griffier van het Gerechtshof te Amsterdam ondertekende "Akte rechtsmiddel", inhoudende:

"Parketnr:23-002697-08

(...)

Op 27 juli 2010 kwam ter griffie van dit gerechthof

[...], waarnemend griffier bij het Gerechtshof te Amsterdam, die - daartoe gemachtigd blijkens de aan deze akte gehechte volmacht -

naam [achternaam verdachte]

voornamen [voornaam verdachte]

geboren [geboortedatum] 1973 te [geboorteplaats]

wonendeThans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, ()

die verklaarde beroep in CASSATIE IN TE STELLEN tegen het arrest d.d. 15 juli 2010 alsmede tegen alle ter terechtzitting genomen tussenbeslissingen."

2.2. Aan deze akte rechtsmiddel is een faxbericht gehecht, gericht aan het "Gerechtshof Amsterdam, t.a.v. de informatiebalie/strafgriffie", inhoudende:

"Breukelen, 27 juli 2010

Onze ref.: 2008271 [verdachte]/OM (hb)

Uw ref.: 23/002697-08

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze verzoek ik u, namens mijn cliƫnt, om cassatie in te stellen tegen het arrest van het Gerechthof te Amsterdam d.d. 15 juli 2010. De gegevens zijn als volgt:

Naam: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum] 1973

Datum arrest: 15 juli 2010

Parketnummer: 23/002697-08

Ik verzoek u mij de akte rechtsmiddel per telefax te doen toekomen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

mr. S. Schuurman."

2.3. Een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om beroep in cassatie in te stellen, moet inhouden de verklaring van de advocaat dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van dat beroep (vgl. HR 22 december 2009, LJN BJ7810, NJ 2010/102). In aanmerking genomen dat het onder 2.2 genoemde faxbericht van mr. S. Schuurman niet inhoudt dat hij bepaaldelijk door de verdachte is gemachtigd beroep in cassatie in te stellen, is niet voldaan aan deze voorwaarde.

Op grond van het voorgaande kan de verdachte niet in het cassatieberoep worden ontvangen.

2.4. Op grond van het voorgaande kan de verdachte niet in het cassatieberoep worden ontvangen.

3. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer B.C. de Savornin Lohman als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier S.C. Rusche, en uitgesproken op 12 juni 2012.