Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BW9322

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-06-2012
Datum publicatie
26-06-2012
Zaaknummer
11/02018
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BW9322
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

HR: art. 81 RO. Ambtshalve: het Hof heeft miskend dat, gelet op art. 179 en 179a WVW 1994, de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen niet kan worden ontzegd voor het hier bewezenverklaarde feit. De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak in zoverre.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2012/416
RvdW 2012/930
VR 2013/22
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 juni 2012

Strafkamer

nr. S 11/02018

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem, zitting houdende te Leeuwarden, van 1 december 2010, nummer 24/001358-09, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank te Zwolle-Lelystad van 19 mei 2009 - de verdachte ter zake van "mishandeling" veroordeeld tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van zestig uren, subsidiair dertig dagen hechtenis, met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. J.H. Rump, advocaat te Zwolle, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen en tot verwerping van het beroep voor het overige.

3. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

Het Hof heeft miskend dat, gelet op de art. 179 en 179a Wegenverkeerswet 1994, de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen niet kan worden ontzegd voor het hier bewezenverklaarde feit.

5. Slotsom

Nu het middel niet tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 4 genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en J. Wortel, in bijzijn van de waarnemend griffier S.C. Rusche, en uitgesproken op 26 juni 2012.