Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BV9108

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
10/04145
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BV9108
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

HR: de schriftelijke volmacht van de advocaat aan de griffiemedewerker om beroep in cassatie in te stellen voldoet niet aan de eisen van HR LJN BJ7810. Verdachte n-o in het cassatieberoep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/560
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2012

Strafkamer

nr. S 10/04145

AJ/DAZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 september 2010, nummer 20/001881-09, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1935, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. S. Schuurman, advocaat te Breukelen, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in zijn cassatieberoep en subsidiair tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. Tot de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding behoort een door de griffier van het Gerechtshof te

's-Hertogenbosch ondertekende "Akte cassatie", inhoudende:

"Parketnummer: 20-001881-09

Akte cassatie

Heden, 21 september 2010, verscheen ter griffie van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

O.T.W.M. Claassen,

administratief ambtenaar bij dit gerechtshof,

blijkens de aan deze akte gehechte bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde van:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] [geboortedatum] 1935,

wonende te (...)

die verklaarde beroep in cassatie in te stellen tegen het arrest van 7 september 2010, alsmede tegen alle ter terechtzitting genomen beslissingen, door dit hof gewezen in de zaak met parketnummer 20-001881-09 tegen [verdachte] voornoemd."

2.2. Aan deze akte rechtsmiddel is gehecht een faxbericht, gericht aan het "Gerechtshof 's-Hertogenbosch, t.a.v. de informatiebalie", inhoudende:

"Breukelen, 21 september 2010

Onze ref.: 2009401 [verdachte]/OM

Uw ref.: 20/001881-09

Instellen cassatie

Geachte heer/mevrouw,

In opgemelde kwestie machtig ik hierbij, namens mijn cliënt, de griffie om cassatie in te stellen tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, de gegevens zijn als volgt:

Naam: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum] 1935

Parketnummer: 20/001881-09

Datum arrest: 7 september 2010

Ik verzoek u mij de akte rechtsmiddel per telefax te doen toekomen.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Mr. S. Schuurman"

2.3. Een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om beroep in cassatie in te stellen moet inhouden de verklaring van de advocaat dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van dat beroep (vgl. HR 22 december 2009, LJN BJ7810, NJ 2010/102). In aanmerking genomen dat het faxbericht van mr. Schuurman niet inhoudt dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd beroep in cassatie in te stellen, is niet voldaan aan deze voorwaarde.

2.4. Op grond van het voorgaande kan de verdachte niet in het cassatieberoep worden ontvangen.

3. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en W.F. Groos, in bijzijn van de waarnemend griffier S.C. Rusche, en uitgesproken op 3 april 2012.