Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BV7049

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
10/05003
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BV7049
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Slagende bewijsklacht art. 30.4 WAM. Uit de bm kan niet worden afgeleid dat de verdachte heeft gereden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/564
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2012

Strafkamer

nr. S 10/05003

IV/MSP

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 4 november 2009, nummer 23/002400-09, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam dan wel verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3. Beoordeling van het tweede middel

3.1. Het middel klaagt dat de bewezenverklaring ontoereikend is gemotiveerd.

3.2. Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

"hij op 16 juni 2007 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, als bestuurder van een motorrijtuig, personenauto, gekentekend [AA-00-BB], daarmede heeft gereden op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, Raasdorperweg, zonder dat er voor dit motorrijtuig een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen was gesloten en in stand gehouden."

3.3. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

"2. Een proces-verbaal met nummer 16.06.2007.1530.04714 van 25 juli 2007 opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1].

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring van de verbalisant (zakelijk weergegeven):

Ik, [verbalisant 1], zag en constateerde, dat een persoon als bestuurder van een motorrijtuig, (naar het hof begrijpt: niet) zijnde een bromfiets, zonder dat daarvoor de vereiste verzekering was afgesloten en in stand was gehouden, daarmee op de weg stond.

Overtredingsgegevens

Datum: 16 juni 2007 omstreeks 15.30 uur

Plaats: Lijnden, gemeente Haarlemmermeer

Locatie: Raasdorperweg, een voor het openbaar verkeer openstaande weg binnen een als zodanig aangeduide bebouwde kom

Voertuig: personenauto merk: Opel

Kenteken: [AA-00-BB]

Uitzonderingsbepalingen waren niet van toepassing.

Verdachte werd staande gehouden en verstrekte mij, daarnaar gevraagd, de volgende persoonsgegevens:

Naam: [verdachte]

Voorletters: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboorteplaats: [geboorteplaats]

Geboortedatum: [geboortedatum]1970

Adres: [a-straat 1], [0000 AA woonplaats]

Nadat ik de verdachte had meegedeeld niet tot antwoorden te zijn verplicht, verklaarde deze: geen verklaring.

3. Een geschrift, zijnde een lijst tonen kenteken gegevens KTR van 19 februari 2008, 14.48 uur, inhoudende, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Peildatum: 16 juni 2007

Tijd: 15.30 uur

Kenteken: [AA-00-BB]

Merk: Opel

Type: Kadett Hatchback 1.8 GSI

Chassisnummer: [001]

Eigenaar: [verdachte] geboren op [geboortedatum] 1970

Adres: [a-straat 1], [0000 AA woonplaats]

Geen verzekeringsgegevens op peildatum."

3.4. Aangezien de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte met de in de bewezenverklaring bedoelde personenauto op de voor het openbaar verkeer openstaande weg "heeft gereden" zonder dat voor dit motorrijtuig een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen was gesloten en in stand gehouden, niet kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

3.5. Het middel slaagt.

4. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en J. de Hullu, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 3 april 2012.