Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BU7430

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-12-2011
Datum publicatie
09-12-2011
Zaaknummer
11/02657
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BU7430
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Rechtsmiddelenverbod art. 7:685 lid 11 BW. Cassatieberoep niet-ontvankelijk nu geen beroep is gedaan op doorbrekingsgronden (rechter is buiten toepassingsgebied artikel getreden, heeft artikel ten onrechte buiten toepassing gelaten, dan wel fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaamd).

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2012/24
RvdW 2011/1565
JWB 2011/595
JAR 2012/18
AR-Updates.nl 2011-1006
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 december 2011

Eerste Kamer

11/02657

RM/LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. K.Y. van Oosten,

t e g e n

GREENCORE CONVENIENCE FOODS ALPHEN B.V., thans genaamd: Qizini Alphen B.V.,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de [verzoekster] en Greencore.

1. Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak 1035542/EJ VERZ 11-80115 van de kantonrechter te Alphen aan den Rijn van 10 maart 2011.

De beschikking van de kantonrechter is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de kantonrechter heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Greencore heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van verzoekster in haar cassatieberoep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Tussen partijen heeft een arbeidsovereenkomst bestaan. Greencore heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van gewichtige redenen, te weten een verstoorde arbeidsrelatie (art. 7:685 BW). [Verzoekster] heeft verweer gevoerd en subsidiair om toekenning van een vergoeding gevraagd.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

3.2 Het cassatiemiddel houdt in dat de bestreden beschikking niet voldoet aan de op grond van art. 80 lid 1, aanhef en onder a, RO daaraan te stellen eisen.

3.3 Art. 7:685 lid 11 BW sluit de mogelijkheid van cassatieberoep uit tegen een krachtens dit artikel gegeven beschikking. Naar vaste rechtspraak is een cassatieberoep desondanks ontvankelijk indien daartoe wordt aangevoerd dat de rechter buiten het toepassingsgebied van het artikel is getreden, het ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, dan wel bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan worden gesproken.

3.4 Nu [verzoekster] zich op geen van de voormelde gronden voor doorbreking van het rechtsmiddelenverbod van art. 7:685 lid 11 BW heeft beroepen, moet zij niet-ontvankelijk worden verklaard in haar beroep.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart [verzoekster] niet-ontvankelijk in haar beroep;

veroordeelt [verzoekster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Greencore begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren F.B. Bakels, als voorzitter, W.D.H. Asser en C.E. Drion en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 9 december 2011.