Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BU5786

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-11-2011
Datum publicatie
25-11-2011
Zaaknummer
10/00741
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Cassatie. Herstelbeschikking. In HR 8 juli 2011, LJN BQ7302 borgersbrief ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Herbeoordeling wegens schending beginsel hoor en wederhoor. In geval als dit geen aanleiding wederpartij gelegenheid te geven voor reactie. Herbeoordeling leidt niet tot ander oordeel. Beschikking van 8 juli blijft in stand.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2011/554
RvdW 2011/1448
NJB 2011/2205
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 november 2011

Eerste Kamer

10/00741

EV/LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

mr. F.J.H. SOMERS, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [verzoeker],

kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Verzoeker tot cassatie zal hierna ook worden aangeduid als [verzoeker].

1. Het geding

Voor het verloop van het geding - ook in cassatie - tot aan de na te noemen beschikking van de Hoge Raad van 8 juli 2011, wordt verwezen naar die beschikking, welke aan deze beschikking is gehecht.

2. Het verdere verloop van het geding in cassatie

2.1 Bij beschikking van 8 juli 2011, LJN BQ7302, heeft de Hoge Raad het beroep verworpen. In die beschikking heeft de Hoge Raad ten aanzien van de brief van 6 juni 2011 van de advocaat van [verzoeker] waarin wordt gereageerd op de conclusie van de Advocaat-Generaal overwogen dat hij deze brief terzijde heeft gelegd, nu deze reactie meer dan twee weken nadat de conclusie was genomen, en derhalve na het verstrijken van de termijn van art. 44 lid 3 Rv., bij de Hoge Raad was ingekomen.

2.2 Genoemde advocaat heeft bij brief van 18 juli 2011 de Hoge Raad terecht erop gewezen dat deze overweging niet juist is. De conclusie van de Advocaat-Generaal is verzonden op 20 mei 2011 zodat de in art. 44 lid 3 Rv. genoemde termijn van twee weken normaal gesproken zou eindigen op 3 juni 2011. Deze datum is echter bij art. 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juni 2010, nr. 10.001566, Stcrt. 2010, 9303, gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet. Daarom bracht art. 1 lid 1 van deze wet mee dat de in art. 44 lid 3 Rv. genoemde termijn werd verlengd tot en met maandag 6 juni 2011. De brief van 6 juni 2011, die op die datum bij de Hoge Raad is binnengekomen, is derhalve tijdig zodat de Hoge Raad daarop acht had moeten slaan.

2.3 Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van die brief het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. Dit levert een zodanig ernstig gebrek op in de procedure die heeft geleid tot de beschikking van 8 juli 2011, dat, nu op dit punt geen rechtsmiddel tegen uitspraken van de Hoge Raad openstaat, dient te worden onderzocht of en in hoeverre deze uitspraak dient te worden ongedaan gemaakt en vervangen door een geheel of gedeeltelijk nieuwe uitspraak. Daarom zal worden overgegaan tot een herbeoordeling van de middelen mede in het licht van de reactie in de genoemde brief van 6 juni 2011 op de conclusie van de Advocaat-Generaal.

2.4 In een geval als dit bestaat, anders dan is voorgeschreven bij herstel of aanvulling op de voet van art. 31 of 32 Rv., geen aanleiding de wederpartij (in deze zaak in cassatie overigens niet verschenen) de gelegenheid te geven voor een reactie, aangezien het enkel gaat om een herbeoordeling van de middelen in het licht van de reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal en naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad uit de eerste volzin van het derde lid van art. 44 Rv. volgt dat partijen niet kunnen reageren op de reactie van de wederpartij op de conclusie (zie onder meer HR 1 juni 2007, LJN BA1526, NJ 2007/310).

3. Herbeoordeling van de middelen

De inhoud van de brief van de advocaat van [verzoeker] van 6 juni 2011 leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot de middelen dan is gegeven in de beschikking van 8 juli 2011, zodat deze in stand blijft.

4. Beslissing

De Hoge Raad verstaat dat de beschikking van de Hoge Raad van 8 juli 2011 in stand blijft.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser en C.E. Drion en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 25 november 2011.