Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BU5668

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-11-2011
Datum publicatie
25-11-2011
Zaaknummer
10/03624 en 10/05582
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2010:BN0324, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

KB-Lux. Herstelarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2011/2889
FutD 2011-2888
NTFR 2011/2778 met annotatie van Mr. S.K.A. Efstratiades
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nrs. 10/03624 en 10/05582

25 november 2011

Arrest

gewezen ter verbetering van het arrest van de Hoge Raad, gewezen op de beroepen in cassatie van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam van 1 juli 2010, nr. P10/00292, en van 25 november 2010, nr. 10/00827.

1. Het arrest in het geding

1.1. De Hoge Raad heeft in deze zaken op 12 augustus 2011, met nummers 10/03624 en 10/05582, een arrest uitgesproken. De Hoge Raad heeft nadien ambtshalve bevonden dat het dictum van dat arrest een fout bevat die zich voor eenvoudig herstel leent.

1.2. Uit de rechtsoverwegingen in het arrest volgt dat de uitspraken van het Hof alleen vernietigd dienen te worden voor zover die uitspraken de verhogingen en de boeten betreffen. Dit is abusievelijk niet juist in het dictum van het arrest tot uitdrukking gebracht.

1.3. Herstel van deze fout brengt mee dat in het dictum de passage "vernietigt de uitspraken van het Hof behoudens de beslissing omtrent de proceskosten," wordt vervangen door:

"vernietigt de uitspraken van het Hof uitsluitend wat betreft de verhogingen voor de jaren 1991 tot en met 1998 en de opgelegde boeten voor de jaren 1999 en 2000,".

1.4. Bij brief aan partijen van 29 september 2011 heeft de Hoge Raad melding gemaakt van de fout en partijen in de gelegenheid gesteld zich over het herstel daarvan uit te laten. Belanghebbende heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

1.5. Aangezien de fout gelet op het hiervoor in 1.2 overwogene redelijkerwijs kenbaar voor partijen was, zal de Hoge Raad de onder 1.3 vermelde verbetering doorvoeren.

2. Beslissing

De Hoge Raad verbetert bovenvermelde fout in het op 12 augustus 2011 in deze zaken uitgesproken arrest en stelt de verbetering op de minuut van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren J.W.M. Tijnagel en A.H.T. Heisterkamp, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op

25 november 2011.