Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BT2701

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-12-2011
Datum publicatie
02-12-2011
Zaaknummer
10/01236
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BT2701
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 RO. Antillenzaak. Fiduciaire eigendomsoverdracht van aandelen? Art. 662 lid 2 BWNA (oud).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1507
JWB 2011/578
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 december 2011

Eerste Kamer

10/01236

EV/IF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

BOSUA N.V.,

gevestigd te Sint Maarten,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. mrs. A. HUIZING en R. DE PAUS, in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van Billy Folly Development Corporation N.V.,

zaakdoende te Curaçao,

2. mrs. F.B.M. KUNNEMAN en M.R.B. GORSIRA, in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van [betrokkene 1],

zaakdoende te Curaçao,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht LANCASTER INVESTORS INC.,

gevestigd te Panama,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht LEEDS INVESTORS INC.,

gevestigd te Panama,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht WYCOMBE INVESTORS INC.,

gevestigd te Panama,

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. D.M. de Knijff,

e n t e g e n

6. [Verweerder 6],

wonende op de Bahamas,

7. de gezamenlijke erfgenamen van [betrokkene 2],

in leven wonende op de Bahamas,

8. de rechtspersoon naar buitenlands recht TAINO BEACH LIMITED,

gevestigd op de Bahamas,

9. de rechtspersoon naar buitenlands recht DENBAH INVESTMENTS,

gevestigd op de Bahamas,

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Bosua en verweerders in cassatie sub 1-5 als Leeds c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak AR 90 van 1996 van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 1 december 1998, 20 maart 2001 en 25 september 2007;

b. het vonnis in de zaak AR 90/96 - H 456/08 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18 december 2009.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof heeft Bosua beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Leeds c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping met toepassing van art. 81 RO.

De advocaat van Bosua heeft bij brief van 7 oktober 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Bosua in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Leeds c.s. begroot op € 6.261,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, en aan de zijde van verweerders in cassatie onder 6, 7, 8 en 9 begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 2 december 2011.