Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BR3026

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-10-2011
Datum publicatie
11-10-2011
Zaaknummer
10/03471 B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BR3026
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Beroepen van X en Y tegen een n.a.v. een Italiaans rechtshulpverzoek gegeven beschikking tot het verlenen van het verlof als bedoeld in art. 552p.2 Sv. Volgens art. 445 Sv staat tegen beschikkingen alleen cassatie open in de gevallen in dat wetboek bepaald. Nu in dat wetboek geen bepaling voorkomt volgens welke tegen een beschikking als i.c. cassatie openstaat voor anderen dan het OM en de klager, kunnen X en Y in het ingestelde beroep niet worden ontvangen (vgl. HR LJN AZ1670).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1282
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 oktober 2011

Strafkamer

nr. 10/03471

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op de beroepen in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank te Amsterdam van 6 juli 2010, nummer RK 10/3606, betreffende het verlenen van verlof als bedoeld in art. 552p, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, in de zaken van:

[betrokkene 1], geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] 1967, wonende te [woonplaats 1], en [betrokkene 2], geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 2] 1967, wonende te [woonplaats 2].

1. Geding in cassatie

De beroepen zijn ingesteld door de betrokkenen. Namens dezen heeft mr. B.D.W. Martens, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de betrokkenen in het cassatieberoep.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de beroepen

2.1. De onderhavige beroepen zijn gericht tegen een naar aanleiding van een verzoek om rechtshulp van de Italiaanse justitiële autoriteiten gegeven beschikking tot het verlenen van het verlof als bedoeld in art. 552p, tweede lid, Sv.

2.2. Volgens art. 445 Sv staat tegen beschikkingen beroep in cassatie alleen open in de gevallen in dat wetboek bepaald. Nu in dat wetboek geen bepaling voorkomt volgens welke tegen een beschikking als de onderhavige beroep in cassatie openstaat voor anderen dan het openbaar ministerie en de klager, kunnen de betrokkenen, nu zij geen klaagschrift hebben ingediend en mitsdien niet als klagers kunnen worden aangemerkt, in het ingestelde beroep niet worden ontvangen (vgl. HR 19 december 2006, LJN AZ1670, NJ 2007/26).

3. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de betrokkenen niet-ontvankelijk in hun beroepen.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 oktober 2011.