Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BQ4663

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-06-2011
Datum publicatie
28-06-2011
Zaaknummer
10/01042 B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BQ4663
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Grondslag beslag. Art. 552a Sv of art. 33 WAHV? De Rechtbank heeft vastgesteld dat onder klager een auto is ‘ingenomen ter voldoening van een aantal openstaande boetes’. Voorts heeft de Rechtbank vastgesteld dat op de auto geen “beslag in de zin van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering rust”.

Tegen deze achtergrond en in aanmerking genomen dat een klager geacht moet worden het rechtsmiddel te hebben willen aanwenden dat volgens de wet openstond, is het oordeel van de Rechtbank dat klager ‘wegens gebrek aan belang’ niet-ontvankelijk is in het beklag niet zonder meer begrijpelijk. De Rechtbank zal na terugwijzing van de zaak moeten onderzoeken wat de grondslag is geweest van de ‘inneming’ van de auto en op basis van die bevindingen dienen te beoordelen welke rechtsgang voor de klager open stond en het daarheen dienen te leiden dat de stukken van het geding voor behandeling en afdoening van het beroep zullen worden gezonden aan de daartoe bij de wet aangewezen instantie.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 552a
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 33
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/866
NJ 2011/321
NJB 2011/1415
NBSTRAF 2011/241
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

28 juni 2011

Strafkamer

nr. 10/01042 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 24 november 2009, nummer RK 09/2610, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend door:

[Klager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft mr. H. Sytema, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat de Rechtbank ten onrechte althans onvoldoende gemotiveerd het "klaagschrift ex art. 552a Sv" niet heeft geconverteerd in een beroepschrift als bedoeld in art. 33 WAHV.

2.2. De Rechtbank heeft de klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klaagschrift en daartoe het volgende overwogen:

"Vaststaat dat bedoelde auto klager in eigendom toebehoort en dat deze op 23 juni 2009 onder klager is ingenomen ter voldoening van een aantal openstaande boetes.

Naar het oordeel van de rechtbank rust er geen beslag in de zin van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering op de auto en derhalve dient de rechtbank klager wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beklag."

2.3. Blijkens deze overweging heeft de Rechtbank vastgesteld dat onder de klager een auto is "ingenomen ter voldoening van een aantal openstaande boetes". Voorts heeft de Rechtbank vastgesteld dat op de auto geen "beslag in de zin van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering" rust.

Tegen deze achtergrond en in aanmerking genomen dat een klager geacht moet worden het rechtsmiddel te hebben willen aanwenden dat volgens de wet openstond, is het oordeel van de Rechtbank dat de klager "wegens gebrek aan belang"

niet-ontvankelijk is in het beklag niet zonder meer begrijpelijk. Het middel klaagt daarover terecht.

2.4. De Rechtbank zal na terugwijzing van de zaak moeten onderzoeken wat de grondslag is geweest van de 'inneming' van de auto en op basis van die bevindingen dienen te beoordelen welke rechtsgang voor de klager openstond en - indien aan de orde - het daarheen dienen te leiden dat de stukken van het geding voor behandeling en afdoening van het beroep zullen worden gezonden aan de daartoe bij de wet aangewezen instantie.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank te 's-Gravenhage, opdat de zaak opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2011.