Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BP9482

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-03-2011
Datum publicatie
29-03-2011
Zaaknummer
08/04812 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. HR merkt op dat het kennis heeft genomen van alle tot aan de datum van dit arrest binnengekomen correspondentie met betrekking tot deze aanvraag. Aanvrage kan niet tot herziening leiden, omdat de beslissing waarvan herziening is gevraagd geen einduitspraak is i.d.z.v. art. 457.1 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/482
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 maart 2011

Strafkamer

nr. 08/04812 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van het Gerechtshof te Arnhem (penitentiaire kamer) van 12 december 1983, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1937, wonende te [woonplaats].

1. De beslissing waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft het beroep van de aanvrager tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Justitie van 20 oktober 1983 (V.I. nr. 792/003), waarbij is herroepen de voorwaardelijke invrijheidstelling van de aanvrager, welke ingevolge de beschikking van die Staatssecretaris van 22 april 1981 (V.I. nr. 792/003) heeft plaatsgevonden op 2 mei 1981 en waarbij een proeftijd werd bepaald ingaande op de dag van de invrijheidstelling en eindigende op 4 mei 1983, ongegrond verklaard.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Hoge Raad heeft bovendien kennis genomen van alle nadien, tot aan de datum van dit arrest binnengekomen correspondentie met betrekking tot deze aanvraag.

3. Beoordeling van de aanvrage

De aanvrage zal niet tot herziening kunnen leiden, reeds omdat de beslissing waarvan herziening is gevraagd niet is een einduitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457, eerste lid, Sv. De aanvrage kan derhalve niet worden ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de aanvrage niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 29 maart 2011.