Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BP9478

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-03-2011
Datum publicatie
29-03-2011
Zaaknummer
09/03640
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BP9478
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Rechtskracht. Een “elektronische uitdraai” van een “pv” die de handtekening van de voorzitter noch die van de griffier bevat, maar door een medewerker van de griffie “voor kopie conform” is getekend, voldoet niet aan de eisen van art. 327 jo art. 415 Sv, zodat het “pv” rechtskracht mist. De bestreden uitspraak kan niet in stand blijven.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 327
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/491
NJB 2011, 874
NBSTRAF 2011/156
NbSr 2011/156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 maart 2011

Strafkamer

nr. 09/03640

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende te Leeuwarden, van 17 augustus 2005, nummer 24/000526-05, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. K. Canatan, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Hofstee heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot nietigverklaring van de dagvaarding in hoger beroep.

2. Beoordeling van het eerste middel

2.1. Het middel klaagt dat het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 17 augustus 2005, alwaar het bestreden arrest is uitgesproken, niet is vastgesteld en ondertekend conform art. 327 Sv.

2.2. Bij de op de voet van art. 434, eerste lid, Sv aan de Hoge Raad toezonden stukken bevond zich aanvankelijk geen proces-verbaal van de terechtzitting alwaar het bestreden arrest is uitgesproken. Nadien is door de griffie van het Hof een "proces-verbaal" van die terechtzittting ingezonden dat blijkens de begeleidende brief een "elektronische uitdraai" betreft die noch de handtekening van de voorzitter noch die van de griffier bevat, maar door een medewerker van de griffie "voor kopie conform" is getekend. Uit die brief moet worden afgeleid dat het origineel van het desbetreffende proces-verbaal niet meer beschikbaar zal komen. Nu het ingezonden "proces-verbaal" niet aan de eisen van art. 327 in verbinding met art. 415 Sv voldoet, mist het rechtskracht. Een en ander brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het tweede middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te Leeuwarden, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren W.M.E. Thomassen en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 29 maart 2011.