Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BN0900

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-01-2011
Datum publicatie
07-01-2011
Zaaknummer
43484bis
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BN0900
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Art. 15 Wet Vpb 1969. Arrest na beantwoording prejudiciële vraag (X-Holding). Weigering grensoverschrijdende fiscale eenheid is niet in strijd met art. 43 EG en art. 48 EG.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FED 2010/95 met annotatie van D.M. WEBER
Belastingadvies 2011/4.9
V-N 2011/3.18 met annotatie van Redactie
BNB 2011/96 met annotatie van G.Th.K. Meussen
Vp-bulletin 2011, 5
FutD 2011-0046 met annotatie van Fiscaal up to Date
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 43.484 bis

7 januari 2011

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X Holding B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 7 juli 2006, nr. 05/4260, na beantwoording van de door de Hoge Raad bij na te melden arrest aan het Hof van Justitie gestelde vraag.

1. Ontstaan en loop van het geding

Voor een overzicht van het ontstaan en de loop van het geding tot aan het door de Hoge Raad in dit geding gewezen arrest van 11 juli 2008, nr. 43484, LJN BB3444, BNB 2008/305, wordt verwezen naar dat arrest, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie heeft verzocht een prejudiciële beslissing te geven over de in dat arrest geformuleerde vraag.

Bij arrest van 25 februari 2010, X Holding B.V., C-337/08, LJN BL6388, BNB 2010/166, heeft het Hof van Justitie, uitspraak doende op die vraag, voor recht verklaard:

"De artikelen 43 EG en 48 EG verzetten zich niet tegen de wettelijke regeling van een lidstaat die een moedervennootschap de mogelijkheid biedt om met haar ingezeten dochteronderneming een fiscale eenheid te vormen, doch niet toestaat dat een dergelijke fiscale eenheid wordt gevormd met een niet-ingezeten dochteronderneming omdat laatstgenoemde vennootschap voor de belasting van haar winst niet is onderworpen aan de belastingwet van deze lidstaat."

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op dit arrest. Zowel belanghebbende als de Minister van Financiën heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

De Advocaat-Generaal P.J. Wattel heeft op 7 juli 2010 nader geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie. Belanghebbende heeft zich schriftelijk over de nadere conclusie uitgelaten.

2. Nadere beoordeling van de middelen

2.1. Het geschil in deze zaak betreft de vraag of de weigering van de Inspecteur in te stemmen met het opnemen van belanghebbendes dochtermaatschappij F N.V. in een fiscale eenheid met belanghebbende op de grond dat F N.V. niet in Nederland is gevestigd, een met de artikelen 43 en 48 EG (thans de artikelen 49 en 54 VWEU) strijdige beperking van de vrijheid van vestiging oplevert.

2.2. Niet in geschil is dat F N.V. feitelijk in België is gevestigd, geen vaste inrichting in Nederland heeft en ook overigens niet in Nederland is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Uit het hiervoor onder 1 weergegeven antwoord van het Hof van Justitie volgt dat de op die omstandigheden gestoelde beslissing van de Inspecteur om het verzoek om vorming van een fiscale eenheid tussen belanghebbende en F N.V. af te wijzen, niet in strijd is met het EG-Verdrag. De middelen, die uitgaan van een andere opvatting, kunnen mitsdien niet tot cassatie leiden.

3. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer P. Lourens als voorzitter, en de raadsheren C.B. Bavinck, A.R. Leemreis, P.M.F. van Loon en M.A. Fierstra, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2011.