Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BN1412

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-10-2010
Datum publicatie
08-10-2010
Zaaknummer
10/00596
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BN1412
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een minderjarige; verwerping cassatieberoep wegens verstrijken geldigheid van de rechterlijke beschikking met betrekking tot de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010/1173
JWB 2010/406
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 oktober 2010

Eerste Kamer

10/00596

DV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De moeder],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

STICHTING BUREAU JEUGDZORG HAAGLANDEN,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de moeder en Bureau Jeugdzorg.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de beschikking in de zaak 332776/JE RK 09-624 van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 april 2009;

b. de beschikking in de zaak 200.038.135.01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 november 2009.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest en het aanvullend verzoekschrift zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

Bureau Jeugdzorg heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de moeder in haar cassatieberoep.

3. Beoordeling van het cassatieberoep

Bij beschikking van 14 april 2009 heeft de rechtbank op verzoek van Bureau Jeugdzorg de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige verlengd van 19 april 2009 tot 19 april 2010.

Bij beschikking van 18 november 2009 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd, met afwijzing van het in hoger beroep meer of anders verzochte.

De moeder heeft cassatieberoep ingesteld tegen de beschikking van het hof.

Aangezien de geldigheidsduur van de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing reeds op 19 april 2010 is verstreken, heeft de moeder geen belang meer bij haar cassatieberoep.

Het cassatieberoep zal wegens gebrek aan belang worden verworpen (vgl. HR 9 juli 2010, nr. 09/02434, LJN BM2337).

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 8 oktober 2010.