Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BL3219

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30-03-2010
Datum publicatie
31-03-2010
Zaaknummer
09/02353
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BL3219
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Gegronde bewijsklacht. CAG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 503
NJB 2010, 819
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

30 maart 2010

Strafkamer

Nr. 09/02353

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 6 maart 2009, nummer 20/002067-08, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974, ten tijde van de betekening van de aanzegging uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Overijssel, locatie Zwolle" te Zwolle.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. M.M. de Jong, advocaat te Goirle, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring.

2.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 21 augustus 2007 tot en met 22 augustus 2007 te Oss en/of Tilburg, althans in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 1] heeft bewogen tot de afgifte van een herenshirt en een notebook, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk ­ zakelijk weergegeven - listiglijk - zakelijk weergegeven - gebruik gemaakt van het Wehkamp-klantnummer van die [betrokkene 1] ten behoeve van het telefonisch bestellen van dat herenshirt en die notebook en zich voorgedaan als een vertegenwoordiger van Wehkamp die het pakket, inhoudende dat herenshirt en die notebook kwam afhalen, waardoor die [betrokkene 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte."

2.3. Met betrekking tot de bewezenverklaring heeft het Hof het volgende overwogen(1):

"Het hof stelt het navolgende vast:

Op 22 augustus 2007 heeft [betrokkene 1] aan haar huisadres te Oss een pakketje ontvangen dat afkomstig was van Wehkamp. Dit pakketje bleek een laptop en een herenoverhemd te bevatten. Kort daarna verscheen een manspersoon aan de deur die wordt omschreven als een tussen de 30 en 35 jaar oud zijnde slanke man met een getinte huidskleur/Hindoestaans uiterlijk, bruine ogen en zwart haar.

Deze manspersoon maakte bekend dat hij was gestuurd om het pakketje op te halen. Nadat de man het pakket in ontvangst had genomen, vertrok hij met medeneming van dat pakket in een lichtblauwe personenauto, merk Hyundai Santa Fé met sportieve vijfspaaks velgen.

[Betrokkene 2], als security officer werkzaam bij Wehkamp, heeft vervolgens nader onderzoek gedaan en vastgesteld dat de laptop en het herenoverhemd op 21 augustus 2007 door een onbekend persoon telefonisch bij Wehkamp zijn besteld en op 22 augustus 2007 bij [betrokkene 1] zijn afgeleverd. Naar aanleiding van een andere fraudezaak bij de firma Wehkamp is op diezelfde datum door [betrokkene 2] een onderzoek uitgevoerd in Veenendaal. Bij het Selekt Vracht depot in Veenendaal bleken al een paar dagen enkele pakketten van Wehkamp klaar te staan om afgeleverd te worden. Een onbekende man belde regelmatig op en gaf aan dat hij de pakketten zou komen ophalen. Van de zijde van Wehkamp was contact opgenomen met de klant die aangaf helemaal niets bij Wehkamp besteld te hebben. Op 22 augustus 2007 omstreeks 14.30 uur vervoegde zich bij voornoemd depot een man met een getinte huidskleur/Hindoestaans uiterlijk in een personenauto, merk Hyundai Santa Fé en voorzien van het kenteken [AA-00-BB]. Aan deze man werd één van de eerdergenoemde pakketten meegegeven en hierop is de man weer vertrokken. De auto met het kenteken [AA-00-BB] was op 22 augustus 2007 verhuurd aan verdachte. Deze auto staat bij verhuurbedrijf [...] geregistreerd als een blauwe personenauto, merk Hyundai Santa Fé. Verdachte beschikte op 22 augustus 2007 over een blauwe personenauto, merk Hyundai Santa Fé en op 22 augustus 2007 maakte niemand anders van die auto gebruik.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

Door de verdediging is aangevoerd dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte degene is geweest die aan het woonadres van [betrokkene 1] is verschenen en het pakket van Wehkamp heeft meegenomen, daartoe aanvoerende dat de signalementen die door aangeefster en getuige [getuige] zijn gegeven op punten van elkaar verschillen en dat aangeefster en getuige [getuige] niet het kenteken van de blauwe Hyundai Santa Fé hebben gezien, waardoor de mogelijkheid aanwezig is dat het niet dezelfde auto betreft als de auto waarin verdachte op 22 augustus 2007 reed.

Het hof overweegt als volgt:

Het enige in het oog springende verschil in de signalementen die door aangeefster en getuige [getuige] zijn gegeven is de lengte van de man. die door aangeefster op ongeveer 1,80 meter wordt geschat en door getuige [getuige] op 1,60 à 1,65 meter. Verdachte geeft zelf aan ongeveer 1,85 meter lang te zijn. Het hof overweegt dat de signalementen die door aangeefster en getuige [getuige] zijn gegeven weliswaar op dit punt van elkaar verschillen, maar dat deze voor het overige met elkaar overeenkomen. Voorts stemt de door aangeefster geschatte lichaamslengte wel nagenoeg overeen met de werkelijke lichaamslengte van verdachte. Voorts heeft aangeefster bij een spiegelconfrontatie op 28 november 2007 verklaard dat zij een schok voelde toen zij verdachte in de ogen keek en dat zij dacht: "dat is-ie!". Wel was verdachte voller in het gelaat dan de man die zij zich herinnerde, maar voor het overige voldeed verdachte aan het signalement van de man die aan haar woonadres was verschenen.

Door de wettige bewijsmiddelen heeft het hof de overtuiging bekomen dat het verdachte is geweest die op 22 augustus 2007 aan het woonadres van aangeefster is verschenen. Kort samengevat put het hof zijn overtuiging uit de volgende omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien:

- de door aangeefster en getuige [getuige] gegeven signalementen, die in belangrijke mate overeenstemmen met het signalement van verdachte;

- de mate van herkenning aan de zijde van aangeefster toen zij met verdachte werd geconfronteerd;

- de omstandigheid dat getuige [getuige] heeft gezien dat de man in een lichtblauwe Hyundai Santa Fé reed, een auto van hetzelfde merk en type en dezelfde kleur als de auto waar verdachte die dag in heeft gereden;

- er op die dag niet door een ander in genoemde auto is gereden.

Het hof verwerpt derhalve het verweer van de verdediging."

2.4. Aangezien deze bewezenverklaring, in ieder geval voor zover behelzende dat de verdachte heeft "gebruik gemaakt van het Wehkamp-klantnummer van die [betrokkene 1]", niet zonder meer kan worden afgeleid uit 's Hofs bewijsvoering, is de uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.5. Het middel is terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 30 maart 2010.

1 De vindplaatsen van de bewijsmiddelen waarop deze overweging steunt, zijn niet opgenomen in dit arrest.