Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BL0589

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-03-2010
Datum publicatie
19-03-2010
Zaaknummer
09/04060
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BL0589
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Ondertoezichtstelling van een minderjarige; niet-ontvankelijk cassatieberoep wegens verstrijken geldigheid van de rechterlijke beschikking met betrekking tot de ondertoezichtstelling.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 798
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 440
JWB 2010/112
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 maart 2010

Eerste Kamer

09/04060

EE/SV

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vader],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. J. Groen,

t e g e n

STICHTING BUREAU JEUGDZORG NOORD-BRABANT,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vader en Bureau Jeugdzorg.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 29 oktober 2008 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingekomen verzoekschrift heeft Bureau Jeugdzorg zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de termijn van de ondertoezichtstelling van [de zoon] voor de duur van één jaar te verlengen tot 30 december 2009. Als belanghebbenden zijn [de moeder] (hierna: de moeder) en [de zoon] aangemerkt.

De rechtbank heeft bij beschikking van 22 december 2008 de termijn van de ondertoezichtstelling ten aanzien van [de zoon] voor de duur van één jaar verlengd tot 30 december 2009.

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft de vader hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij beschikking van 8 juli 2009 heeft het hof de vader niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank van 22 december 2008.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vader beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Bureau Jeugdzorg heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de vader in zijn cassatieberoep.

3. Ontvankelijkheid van het beroep

3.1 Het beroep is gericht tegen een beschikking op een verzoek van het Bureau Jeugdzorg tot verlenging van de ondertoezichtstelling van een minderjarige.

Bij beschikking van 22 december 2008 heeft de rechtbank de ondertoezichtstelling met ingang van 30 december 2008 voor de duur van één jaar verlengd. Het hof heeft de vader bij beschikking van 8 juli 2009 niet-ontvankelijk verklaard in zijn hiertegen ingestelde hoger beroep.

3.2 De geldigheidsduur van de verlenging van de ondertoezichtstelling is op 30 december 2009 verstreken, zodat de vader geen belang meer heeft bij zijn cassatieberoep en om deze reden daarin niet kan worden ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de vader niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 19 maart 2010.