Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK9036

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-03-2010
Datum publicatie
16-03-2010
Zaaknummer
09/00361
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK9036
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 57 en 63 Sr. Het middel leidt niet tot cassatie gelet op het slagen van het gelijkluidende middel in de samenhangende zaak 09/00358.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 453
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 maart 2010

Strafkamer

nr. 09/00361

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 4 september 2008, nummer 21/001030-08, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Zuid-Oost, locatie Maashegge" te Overloon.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. P.R.M. Noppen, advocaat te Arnhem, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat het Hof het bepaalde in art. 57 en 63 Sr heeft miskend.

2.2. Het middel kan, gelet op het slagen van het gelijkluidende middel in de met de onderhavige zaak samenhangende zaak welke in cassatie aanhangig is onder nr. 09/00358 en waarin heden eveneens uitspraak wordt gedaan, niet tot cassatie leiden.

3. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 16 maart 2010.