Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK8104

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-02-2010
Datum publicatie
12-02-2010
Zaaknummer
09/04637
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK8104
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf; verzoek om contra-expertise kan slechts gemotiveerd worden afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 8
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 303
RFR 2010, 54
NJB 2010, 392
JWB 2010/60
BJ 2010/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 februari 2010

Eerste Kamer

09/04637

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats], thans verblijvende in GGzE "De Grijze Generaal" te Eindhoven,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. G.E.M. Later,

t e g e n

DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN HET ARRONDISSEMENT 'S-HERTOGENBOSCH,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als betrokkene en de officier van justitie.

1. Het geding in feitelijke instantie

De officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch heeft op 4 augustus 2009 een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis.

Nadat de rechtbank betrokkene, bijgestaan door zijn raadsman, alsmede psychiater [de psychiater 1], de echtgenote en de dochter van betrokkene op 17 augustus 2009 had gehoord, heeft zij bij beschikking van diezelfde datum de verzochte machtiging verleend tot en met 17 augustus 2010.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De officier van justitie heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch.

3. Beoordeling van het middel

3.1 De rechtbank heeft een machtiging verleend tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar, ingaande op 17 augustus 2009.

3.2 Tijdens de mondelinge behandeling is door betrokkene de gestelde diagnose betwist. De raadsman van betrokkene heeft verzocht om nader onderzoek door een onafhankelijk deskundige.

3.3 Onderdeel 2 klaagt dat de rechtbank in de bestreden beschikking geen aandacht heeft besteed aan het verzoek om een contra-expertise. De klacht is terecht voorgesteld nu de rechtbank in haar beschikking noch het verzoek om een contra-expertise heeft vermeld, noch heeft gemotiveerd waarom zij dat verzoek niet heeft ingewilligd. Gelet op de ingrijpende aard van de door de rechter te nemen, tot vrijheidsbeneming leidende beslissing kan een verzoek om door een deskundige nader onderzoek te doen verrichten, slechts gemotiveerd worden afgewezen (vgl. HR 29 april 2005, nr. R05/007, LJN AS5978, NJ 2007,153).

3.4 De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 17 augustus 2009;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar die rechtbank.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door raadsheer E.J. Numann op 12 februari 2010.