Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK6871

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-02-2010
Datum publicatie
12-02-2010
Zaaknummer
08/02348
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK6871
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Geschil over uitkering onder verzekering en beroep op art. 251 K na brand in leegstaand pand (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Wetboek van Koophandel 251
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 305
JWB 2010/52
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 februari 2010

Eerste Kamer

08/02348

EV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

E.G. CAR SALES B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans,

t e g e n

NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. T. Riyazi.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Car Sales en Nationale Nederlanden.

1. Het geding in feitelijke instanties

Car Sales heeft bij exploot van 17 november 2004 (onder anderen) Nationale Nederlanden gedagvaard voor de rechtbank Zutphen en gevorderd, kort gezegd, uitvoerbaar bij voorraad:

- Nationale Nederlanden te veroordelen om een kopie van de door Nationale Nederlanden verrichte schouw in het geding te brengen, verricht toen de rechtsvoorgangster van Car Sales, [A] B.V., eigenaresse was van het betreffende gebouw, binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per dag dat zij in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen;

- te verklaren voor recht dat Nationale Nederlanden geen beroep toekomt op art. 251 K, althans dat Nationale Nederlanden gehouden is tot uitkering over te gaan onder de verzekering met polisnummer [001];

- Nationale Nederlanden te veroordelen om aan Car Sales een bedrag te betalen van € 751.500,-- te vermeerderen met 19% omzetbelasting en met de wettelijke rente.

Nationale Nederlanden heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft, na een tussenvonnis van 25 mei 2005 waarbij door de rechtbank een comparitie van partijen is gelast, bij eindvonnis van 14 december 2005 de vorderingen afgewezen.

Tegen beide vonnissen heeft Car Sales hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem en daarnaast haar eis gewijzigd.

Bij arrest van 19 februari 2008 heeft het hof Car Sales niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van 25 mei 2005, het vonnis van 14 december 2005 bekrachtigd en voorts Nationale Nederlanden veroordeeld om aan Car Sales tegen bewijs van kwijting de in 1998 tot en met 2004 onverschuldigd betaalde verzekeringspremies van ƒ 1.720,56 (€ 780,76) per jaar te betalen, met de daarover verschuldigde wettelijke rente.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Car Sales beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Nationale Nederlanden heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Car Sales mede door mr. J.M.E. Cornelissen, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Car Sales heeft bij brief van 22 december 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Car Sales in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nationale Nederlanden begroot op € 6.052,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 februari 2010.