Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK6672

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-02-2010
Datum publicatie
19-02-2010
Zaaknummer
08/02649 en 08/02674
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK6672
In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2008:BC5378, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Koop bedrijfspand; beroep op non-conformiteit en dwaling in verband met afmetingen pand; onderzoeksplicht koper; toepasselijkheid exoneratiebeding (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 338
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 februari 2010

Eerste Kamer

08/02649 en 08/02674

DV/SV

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak met nr. 08/02649 van:

[A],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

MUNTSCHAR B.V.,

gevestigd te Zwolle,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk,

en in de zaak met nr. 08/02674 van:

[A],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

1. [B],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [C],

3. [D],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen in beide zaken hierna ook worden aangeduid als [A] en Muntschar c.s., verweerster in de zaak 08/02649 ook als Muntschar en verweerders in de zaak 08/02674 ook als [B] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

[A] heeft bij exploot van 17 mei 2004 Muntschar c.s. gedagvaard voor de rechtbank Leeuwarden en gevorderd, kort gezegd, Muntschar c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan [A] te betalen de schade die hij lijdt ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten en/of onrechtmatig handelen van Muntschar c.s. dan wel de dwaling waarin [A] verkeerde zoals in de dagvaarding beschreven, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Muntschar c.s. hebben de vordering bestreden.

De rechtbank heeft, na bij tussenvonnis van 11 augustus 2004 een comparitie van partijen te hebben gelast, bij eindvonnis van 8 december 2004 Muntschar c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [A] van een bedrag van € 84.150,--.

Tegen dit eindvonnis hebben Muntschar en [B] c.s. ieder afzonderlijk hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Het hof heeft beide zaken gezamenlijk behandeld en bij arrest van 27 februari 2008 het eindvonnis van de rechtbank vernietigd. Opnieuw rechtdoende heeft het hof de vorderingen van [A] tegen Muntschar en [B] c.s. afgewezen, met veroordeling tot terugbetaling van de bedragen die Muntschar en [B] c.s. ter uitvoering van het bestreden vonnis hadden voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van betaling.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. De gedingen in cassatie

Tegen het arrest van het hof (in beide zaken) heeft [A] beroep in cassatie ingesteld. De zaak van [A] tegen Muntschar is ingeschreven onder nr. 08/02649 en die tegen [B] c.s. onder nr. 08/02674. Muntschar heeft bij incidentele conclusie gevorderd dat de Hoge Raad de zaken 08/02649 en 08/02674 zal voegen. De cassatiedagvaardingen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Bij rolbeschikking van 5 september 2008 heeft de Hoge Raad de voeging van de zaak 08/02649 met de zaak 08/02674 bevolen.

Muntschar c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [A] toegelicht door mr. E. Grabandt en mr. L. van den Eshof, en voor Muntschar c.s. door mr. M. Ynzonides en mr. J. van der Beek, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt zowel in de zaak 08/02649 als in de zaak 08/02674 tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [A] heeft bij brief van 23 december 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel in beide zaken

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [A] in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten van het incident, tot op deze uitspraak aan de zijde van Muntschar en [B] c.s. begroot op € 2.596,34 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 19 februari 2010.