Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK5598

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-01-2010
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
08/03141
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK5598
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bewijsklacht slaagt. Pleegplaats en –tijd worden niet door de inhoud van enig bewijsmiddel geschraagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 246
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 januari 2010

Strafkamer

nr. 08/03141

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 20 juni 2008, nummer 23/004304-07, in de strafzaak tegen:

[Verdachte] alias [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977, ten tijde van de betekening van de aanzegging uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring "Zwaag" te Zwaag.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat de bewezenverklaring niet uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid.

2.2. Ten laste van de verdachte heeft het Hof bewezenverklaard dat:

"1. hij op 25 april 2007 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Tsjechië, genummerd [001], op naam van [verdachte], geboren [geboortedatum] 1977, waarvan hij wist dat het reisdocument vervalst was.

2. hij op 25 april 2007 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk voorhanden heeft gehad een vals Tsjechisch rijbewijs genummerd [002], op naam gesteld van [verdachte] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - terwijl hij wist dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, bestaande de valsheid hierin dat het rijbewijs qua kleur, detaillering, gebruikt basismateriaal en toegepaste productie- en beveiligingstechnieken, niet overeenkomt met een origineel exemplaar."

2.3. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

a. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2], voor zover inhoudende als relaas van de verbalisanten:

"Wij kregen de opdracht een observatie te verrichten op de locatie alwaar de huurauto's ingeleverd moeten worden. Wij kregen de opdracht van de groepscommandant een Citroën Picasso met kenteken [AA-00-BB] veilig te stellen en de inzittenden aan te houden. Wij hebben de bestuurder aangehouden, [verdachte]."

b. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 3], voor zover inhoudende als relaas van de verbalisant:

"Onderzocht document: nationaal paspoort Tsjechië, nummer [001] ten name van [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1977. Conclusie: het paspoort is vervalst.

Onderzocht document: nationaal rijbewijs Tsjechië met nummer [002] ten name van [verdachte]. Kenmerken: het rijbewijs komt qua kleur, detaillering, gebruikt basismateriaal en toegepaste productie- en beveiligingstechnieken, niet overeen met een origineel exemplaar. Conclusie: het betreft een vals rijbewijs."

c. de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg:

"Ik had een paspoort en een rijbewijs van een ander. Ik was Nederland binnengekomen met mijn eigen paspoort en heb in Nederland een paspoort gekocht. Het rijbewijs heb ik gelijk met het paspoort ontvangen als één set."

2.4. Aangezien de bewezenverklaring, voor zover behelzende dat de feiten "op 25 april 2007 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer" zijn gepleegd niet door de inhoud van enig bewijsmiddel wordt geschraagd, is de uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.5. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 26 januari 2010.