Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BK4930

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
22-01-2010
Datum publicatie
22-01-2010
Zaaknummer
08/02543
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK4930
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4322, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Geoorloofde wijziging systematiek van heffing van vastrecht voor levering van drinkwater door monopolist die het vastrecht bij centraal bemeterde wooncomplexen niet langer heft per centrale aansluiting, maar per verbruiksadres? (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 191
JWB 2010/16
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

22 januari 2010

Eerste Kamer

08/02543

EE/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. STICHTING STADSWONEN,

2. STICHTING OUDERENHUISVESTING ROTTERDAM,

3. STICHTING LAURENS WONEN, voorheen genaamd Stichting Maasanker,

alle gevestigd te Rotterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

EVIDES N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Stadswonen c.s. en Evides.

1. Het geding in feitelijke instanties

Stadswonen c.s. hebben bij exploot van 18 maart 2005 Evides gedagvaard voor de rechtbank Rotterdam en gevorderd, kort gezegd,

1. voor recht te verklaren dat Evides ter zake van de levering van water aan centraal bemeterde complexen slechts per centrale watermeter in een centraal bemeterd complex een vastrecht mag berekenen en niet per afzonderlijk huishouden of per afzonderlijke woning of wooneenheid in een dergelijk centraal bemeterd complex,

2. voor recht te verklaren dat het besluit van Evides strekkende tot heffing van een vastrecht per afzonderlijk huishouden voor de kosten van de waterlevering jegens Stadswonen c.s. (a) niet van toepassing is danwel rechtskracht mist, (b) althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, (c) althans onrechtmatig is,

3. Evides te veroordelen om de gevolgen van het hiervoor genoemde besluit van Evides ongedaan te maken door de terugbetaling van alle door Stadswonen c.s. aan Evides met ingang van 1 januari 2003 betaalde vastrechtbedragen, zulks onder inhouding van enkel het reguliere vastrechtbedrag per centrale meter in elk centraal bemeterd complex, maar wel vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen,

4. Evides te veroordelen binnen dertig dagen na het in dezen te wijzen vonnis respectievelijk binnen een door de rechtbank vast te stellen termijn, de aldus door Evides op grond van dit vonnis terug te betalen bedragen vast te stellen en een overzicht daarvan aan een ieder van Stadswonen c.s. te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per dag of gedeelte daarvan en

5. Evides te veroordelen binnen dertig dagen na akkoordbevinding door Stadswonen c.s. met de aldus onder 4 gedane opgave respectievelijk binnen een door de rechtbank vast te stellen termijn, de aldus berekende en geaccordeerde bedragen aan een ieder van Stadswonen c.s., vermeerderd met de wettelijke rente, te restitueren.

Evides heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 15 maart 2006 de vorderingen afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank hebben Stadswonen c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te

's-Gravenhage. Stadswonen c.s. hebben in hoger beroep hun eis aangevuld.

Bij arrest van 12 februari 2008 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, en de aanvullende vorderingen in hoger beroep afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Stadswonen c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Evides heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Stadswonen c.s. toegelicht door hun advocaat en mr. L. Kelkensberg, advocaat bij de Hoge Raad; voor Evides is de zaak namens haar advocaat toegelicht door mr. M.V. Polak, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Stadswonen c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Evides begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 22 januari 2010.