Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BK0861

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-12-2009
Datum publicatie
11-12-2009
Zaaknummer
08/01907
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BK0861
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Rechtspersonenrecht. Afwijzing tegen het Nivra in kort geding ingestelde vordering om de Verordening Gedragscode met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten niet van toepassing te verklaren op leden die geen wettelijke controles uitvoeren. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 15
JWB 2009/534
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 december 2009

Eerste Kamer

08/01907

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. DE STICHTING WAKKERE ACCOUNTANT,

gevestigd te Wassenaar,

2. [Eiser 2],

wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R. Menschaert,

t e g e n

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. M. Ynzonides, thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als SWA c.s. en Nivra, eisers ieder afzonderlijk ook als SWA en [eiser 2].

1. Het geding in feitelijke instanties

SWA c.s. hebben bij exploot van 31 mei 2007 Nivra in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam en gevorderd, kort gezegd,

1. het Nivra te veroordelen om - in afwachting van de bodemprocedure - de Verordening Gedragscode (hierna: de VGC) en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten zoals de NVAK, de CTK en de verplichte VGC-cursussen voorshands niet van toepassing te verklaren op leden die geen wettelijke controles uitvoeren, althans de publicatie in de Staatscourant tegen te houden totdat in de hoofdzaak zal zijn beslist, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per dag; en

2. het Nivra te verbieden om te verhinderen dat de ledenvergadering zelfstandig kan besluiten om moties en verordeningen of amendementen op bestaande verordeningen of nadere voorschriften in stemming te brengen, eveneens op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per dag; en

3. het Nivra te veroordelen om, in het geval dat meer dan 40 leden een vergadering bijeen willen roepen,

a. die leden gebruik te laten maken van de NAW-gegevens van het ledenbestand van Nivra, zodat - zonder inmenging van Nivra-zijde - met alle leden een aantal keren zelfstandig gecommuniceerd kan worden; en

b. om die leden de bschikking te geven over een deel van de Nivra-website middels een banner op de linkerzijde van de Nivra-homepage en om de door die leden aangesneden onderwerpen te registreren en te behandelen als ieder ander onderwerp, zonder nodeloze inhoudelijke of technische beperkingen van Nivra-zijnde en

c. alle kosten van die leden, verband houdende met het organiseren van een extra buitengewone ledenvergadering, voor haar rekening te nemen.

d. Nivra heeft de vordering bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 5 juli 2007 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen het vonnis hebben SWA c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. In hoger beroep hebben SWA c.s. hun eis gewijzigd.

Bij arrest van 28 februari 2008 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben SWA c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Nivra heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor Nivra door mrs. M. Ynzonides en C.S. Avendaño Canto, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt SWA c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nivra begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers, als voorzitter, en de raadsheren O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 december 2009.