Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ9303

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
06-10-2009
Datum publicatie
06-10-2009
Zaaknummer
09/01319 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. Aanvrage niet-ontvankelijk: een beschikking op een verzoek tot schadevergoeding a.b.i. art. 89 Sv is niet een einduitspraak houdende veroordeling i.d.z.v. art. 457.1 Sv.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 89
Wetboek van Strafvordering 457
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1195
NJB 2009, 1939
NBSTRAF 2009/355
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

6 oktober 2009

Strafkamer

nr. 09/01319 H

SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een beschikking van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 januari 2007, nummer R 002667-06, ingediend door mr. M.G.C. van Riet, advocaat te Amsterdam, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, domicilie kiezende ten kantore van zijn raadsvrouwe.

1. De beschikking waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft in de beschikking een verzoek van de aanvrager tot schadevergoeding wegens ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis afgewezen.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de aanvrage

3.1. Art. 457, eerste lid, Sv luidt, voor zover voor de beoordeling van de aanvrage van belang, als volgt:

"Herziening van eene in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeeling, kan worden aangevraagd:

1°. (...)

2°. (...)

3°. (...)"

3.2. De aanvrage zal niet tot herziening kunnen leiden omdat een beschikking op een verzoek tot schadevergoeding als bedoeld in art. 89 Sv, als waarvan te dezen sprake is, niet is een einduitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457, eerste lid, Sv. De aanvrage kan derhalve niet worden ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de aanvrage niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en W.F. Groos, in bijzijn van de waarnemend griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 6 oktober 2009.