Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ7919

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-11-2009
Datum publicatie
27-11-2009
Zaaknummer
08/00316
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ7919
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2007:BE9567, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1, letter a, Besluit proceskosten bestuursrecht. Procesbelang bestuursorgaan bij hoger beroep?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/1623 met annotatie van J.P. Kruimel
BNB 2010/60 met annotatie van B.J. van Ettekoven
FED 2010/9 met annotatie van E. POELMANN
V-N 2009/61.9 met annotatie van Redactie
FutD 2009-2546 met annotatie van Fiscaal up to Date
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 08/00316

27 november 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 december 2007, nrs. BK-06/00149 en BK-06/00150, betreffende beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken.

1. Geding in feitelijke instanties

Ten aanzien van belanghebbende is bij in één geschrift vervatte beschikkingen de waarde van de onroerende zaken a-straat 1a en a-straat 1b te Z voor het tijdvak 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 vastgesteld.

Na door belanghebbende daartegen gemaakt bezwaar heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Rotterdam (hierna: de heffingsambtenaar) bij in één geschrift vervatte uitspraken de beschikkingen gehandhaafd.

Bij ambtshalve gegeven beschikking van de heffingsambtenaar zijn nadien de waarden van de onroerende zaken verminderd.

De Rechtbank te Rotterdam heeft bij afzonderlijke uitspraken (nrs. WOZ 05/4093-ZWI en 05/4208-ZWI) de tegen de uitspraken op bezwaar ingestelde beroepen gegrond verklaard, de uitspraken van de heffingsambtenaar vernietigd en (naar de Hoge Raad verstaat) de beschikkingen gehandhaafd zoals die na de ambtshalve verleende vermindering waren komen te luiden.

De heffingsambtenaar heeft tegen de uitspraken van de Rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Het Hof heeft de uitspraken van de Rechtbank vernietigd voor zover de heffingsambtenaar in de proceskosten is veroordeeld en de uitspraken voor het overige bevestigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam (hierna: het College) heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

Het College heeft een conclusie van dupliek ingediend.

De Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman heeft op 3 juli 2009 geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie.

Zowel belanghebbende als het College heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. Voor het Hof was uitsluitend in geschil of belanghebbende in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat geen plaats is voor een proceskostenvergoeding, omdat (overeenkomstig de stelling van de heffingsambtenaar) geen kosten van verleende rechtsbijstand op belanghebbende drukken.

3.3. In middel I, dat tegen dit oordeel is gericht, wordt het standpunt ingenomen dat uit het feit dat sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand per definitie volgt dat kosten op belanghebbende drukken. Dit standpunt is onjuist, zodat het middel in zoverre faalt (vgl. HR 25 april 2008, nr. 43815, LJN BD0464, BNB 2008/173).

Het middel kan ook voor het overige niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.4. In 's Hofs uitspraak ligt het oordeel besloten dat het mogelijk is om uitsluitend in (hoger) beroep te komen tegen een proceskostenveroordeling, welk oordeel juist is. Middel II dat het tegendeel betoogt, kan derhalve niet tot cassatie leiden.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president

J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap, J.W.M. Tijnagel, A.H.T. Heisterkamp en M.W.C. Feteris, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2009.