Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ7333

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-11-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
08/00739
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ7333
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Kennelijke vergissing hof dat bestreden uitspraak ook heeft vernietigd op een in eerste aanleg toegewezen onderdeel van de vordering dat in hoger beroep niet meer aan de orde is. Vernietiging arrest op dit punt waardoor het vonnis van de rechtbank in zoverre in stand blijft. Geen kostenveroordeling verweerster die zich in cassatie heeft gerefereerd aan oordeel HR.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 420
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1347
NJB 2009, 2086
JWB 2009/416
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 november 2009

Eerste Kamer

08/00739

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

Mr. J. HELLENDOORN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [A] B.V.,

kantoorhoudende te Horst,

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

RHENUS ROAD B.V. voorheen genaamd Road Air Transport B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. M.E.M.G. Peletier.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de curator en Road Air.

1. Het ged[A] feitelijke instanties

[A] B.V. (hierna: [A]) heeft bij exploot van 21 november 2003 Road Air gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, kort gezegd, Road Air te veroordelen aan [A] te betalen een bedrag van € 22.750,53, met rente en kosten.

Road Air heeft de vordering bestreden.

Na een tussenvonnis van 6 oktober 2004, waarbij een comparitie van partijen is gelast, heeft de rechtbank bij eindvonnis van 31 augustus 2005 Road Air veroordeeld aan [A] te betalen een bedrag van € 22.750,53, vermeerderd met wettelijke rente. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

Tegen de vonnissen van 6 oktober 2004 en 31 augustus 2005 heeft Road Air hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 13 november 2007 heeft het hof de vonnissen van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van [A] alsnog afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [A] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Road Air heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

[A] is op 24 juni 2008 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. J. Hellendoorn tot curator. Road Air (inmiddels Rhenus Road B.V. geheten) heeft de curator bij exploot van 15 augustus 2008 opgeroepen om zich over het al dan niet overnemen van de cassatieprocedure uit te laten. De curator is tot het overnemen van de procedure overgegaan.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het hof, voorzover het hof daarin ook afwijst de vordering van [A] om Road Air te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.546,53 en van de in verband met dat bedrag verschuldigde wettelijke rente, maar onder de aantekening dat aan de Hoge Raad in overweging wordt gegeven om op dit punt de zaak zelf af te doen door te beslissen dat de beslissing van de rechtbank omtrent deze vordering in haar eindvonnis van 31 augustus 2005 in stand blijft.

De advocaat van de curator heeft bij brief van 17 september 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1.

3.2 Onderdeel 2.2 van het middel bevat de klacht dat het hof in rov. 4.2.3 weliswaar heeft overwogen dat de vordering van [A] inzake de betaling door Road Air van een bedrag van € 1.546,53 wegens openstaande facturen, in hoger beroep niet meer aan de orde is, doch desondanks het vonnis van de rechtbank ook voorzover daarin deze vordering is toegewezen, heeft vernietigd en deze vordering heeft afgewezen. Deze klacht is gegrond. De afwijzing van de onderhavige vordering berust klaarblijkelijk op een vergissing van het hof. De Hoge Raad zal het arrest van het hof daarom op dit punt vernietigen, waardoor het vonnis van de rechtbank in zoverre in stand blijft. Wat de kosten in cassatie betreft is van belang dat Rhenus Road zich in haar schriftelijke toelichting alsnog zuiver heeft gerefereerd aan het oordeel van de Hoge Raad en daarom buiten de kosten dient te blijven.

3.3 De overige in het middel opgenomen klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gelet op art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 13 november 2007 voorzover daarin het vonnis van de rechtbank Breda van 31 januari 2005 met betrekking tot de toewijzing van het bedrag van € 1.546.33 is vernietigd;

verwerpt het beroep voor het overige;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 november 2009.