Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ7317

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-10-2009
Datum publicatie
16-10-2009
Zaaknummer
09/00846
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ7317
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Uitleg bepaling surséance-akkoord; maatstaf (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1215
RI 2010, 10
JWB 2009/389
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 oktober 2009

Eerste Kamer

09/00846

DV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FC DEN BOSCH,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K.G.W. van Oven.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoekster] en FC Den Bosch.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 1 oktober 2008 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingediend verzoekschrift heeft [verzoekster] zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, het door FC Den Bosch aangeboden (en door de rechtbank gehomologeerde) surseanceakkoord te ontbinden, althans FC Den Bosch een termijn van ten hoogste 1 maand te gunnen alsnog volledig aan haar verplichtingen te voldoen.

FC Den Bosch heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling, bij beschikking van 28 oktober 2008 het verzoek afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft [verzoekster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij beschikking van 18 februari 2009 heeft het hof de bestreden beschikking bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

FC Den Bosch heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping.

Bij brief van 18 september 2009 heeft mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, advocaat te Amsterdam, namens [verzoekster] op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 oktober 2009.