Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ7003

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-10-2009
Datum publicatie
23-10-2009
Zaaknummer
08/01217
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ7003
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over de vraag of sprake is van duurzame ontwrichting huwelijk, over misbruik van recht door partneralimentatie te vorderen, en over vaststelling partneralimentatie (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1221
JWB 2009/397
JPF 2010/54 met annotatie van P. Vlaardingerbroek
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 oktober 2009

Eerste Kamer

08/01217

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R.M.L. Theelen,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 13 maart 2006 ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingekomen verzoekschrift heeft de man zich tot de rechtbank gewend en verzocht tussen partijen echtscheiding uit te spreken en te bepalen dat de vrouw een bijdrage van € 3.500,-- per maand in het levensonderhoud van de man zal voldoen.

De vrouw heeft verzocht het verzoek tot echtscheiding toe te wijzen en het verzoek tot een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de man af te wijzen.

De rechtbank heeft bij beschikking van 10 januari 2007 tussen partijen echtscheiding uitgesproken en bepaald dat de vrouw € 1.922,-- per maand aan de man zal betalen als uitkering tot zijn levensonderhoud vanaf de dag van inschrijving van de uitspraak der echtscheiding.

Tegen deze beschikking heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De vrouw heeft in hoger beroep verzocht de man alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in zijn inleidend verzoek, althans het in eerste aanleg door haar verzochte alsnog toe te wijzen en/of de gevraagde uitkering tot het levensonderhoud van de man op nihil te stellen, althans op een lager bedrag te bepalen dan door de rechtbank is vastgesteld. De man heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij beschikking van 20 december 2007 heeft het hof de uitkering tot levensonderhoud van de man bepaald op € 1.590,-- per maand en de beschikking waarvan beroep in zoverre vernietigd. Het meer of anders verzochte heeft het hof afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 23 oktober 2009.