Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ6023

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-10-2009
Datum publicatie
02-10-2009
Zaaknummer
09/01283
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ6023
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Plicht de zaak ten tweede male aan te houden bij nieuw verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling? (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1149
JWB 2009/363
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 oktober 2009

Eerste Kamer

09/01283

EV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: P.J.Ph. Dietz de Loos,

t e g e n

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST OOST-BRABANT,

mede gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en de Ontvanger.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 20 februari 2008 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingediend verzoekschrift heeft de Ontvanger zich gewend tot die rechtbank en verzocht [verzoeker] in staat van faillissement te verklaren.

[Verzoeker] heeft het verzoek bestreden en bij verzoekschrift van 18 maart 2008 de rechtbank verzocht ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling toe te passen.

De rechtbank heeft bij beschikking van 13 mei 2008 [verzoeker] niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

Bij vonnis van 17 juni 2008 heeft de rechtbank [verzoeker] in staat van faillissement verklaard.

Tegen het vonnis van 17 juni 2008 en de beschikking van 13 mei 2008 heeft [verzoeker] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Het hof heeft beide zaken gevoegd behandeld.

Het hof heeft, bij beschikking van 6 augustus 2008, de beschikking van 13 mei 2008 bekrachtigd en bij arrest van 18 maart 2009 het vonnis houdende de faillietverklaring van [verzoeker] bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De zaak is voor de Ontvanger toegelicht door zijn advocaat en mr. C.M. Bergman, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 2 oktober 2009.