Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ6016

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2009
Datum publicatie
09-10-2009
Zaaknummer
08/03680
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ6016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Invordering. Versnelde invordering belastingschuld ex art. 10 Invorderingswet 1990 (81 RO).

Wetsverwijzingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen 47
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1163
JWB 2009/371
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 oktober 2009

Eerste Kamer

08/03680

EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST RIVIERENLAND/KANTOOR GORINCHEM,

kantoorhoudende te Gorinchem,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en de Ontvanger.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiseres] heeft bij exploten van 10 en 17 april 2004 verzet aangetekend tegen de aan haar betekende dwangbevelen en de Ontvanger gedagvaard voor de rechtbank Dordrecht. [Eiseres] heeft gevorderd, kort gezegd, haar te verklaren tot goed opposante tegen de genoemde dwangbevelen, de dwangbevelen buiten effect te stellen, te verklaren voor recht dat de Ontvanger onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, alsmede de Ontvanger te veroordelen tot vergoeding van de schade reeds door [eiseres] geleden of nog te lijden, op te maken bij staat.

De Ontvanger heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 december 2004 de vorderingen van [eiseres] afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 28 februari 2008 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Ontvanger heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [eiseres] toegelicht door haar advocaat, en voor de Ontvanger door zijn advocaat en mr. C.M. Bergman, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt deels tot niet-ontvankelijkheid en tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 81 RO voor het overige.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding

in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Ontvanger begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 9 oktober 2009.